RASSEL 100 SC

Selektívny herbicíd so systémovým účinkom vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC) určený na ošetrenie pšenice ozimnej a tritikale ozimného proti dvojklíčnolistovým burinám.

RASSEL 100 SC

Selektívny herbicíd so systémovým účinkom vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC) určený na ošetrenie pšenice ozimnej a tritikale ozimného proti dvojklíčnolistovým burinám.

Účinná látka: Florasulam

Balenie: 0,25 l; 0,5 l; 0,564 l; 0,6 l; 0,8 l; 1 l; 1,2 l; 2 l; 3 l HDPE fľaša 4 l; 5 l; 5,850 l; 6 l;10 l; 11,2 l; 20 l; 22 l HDPE
kanister

Pôsobenie prípravku

Prípravok obsahuje účinnú látku florasulam, ktorá patrí do skupiny inhibítorov acetolaktát syntázy (ALS). V rastline dochádza k inhibícii syntézy rozvetvených aminokyselín, čo vedie k poruchám biosyntézy bielkovín. Do rastliny je prijímaný cez listy a rýchlo translokovaný
v celej rastline. Krátko po ošetrení inhibuje rast a vývoj burín. Za optimálnych podmienok počasia (vyššia teplota a vlhkosť vzduchu) dochádza k celkovému úhynu burín po 7-10 dňoch. V prípade nízkych teplôt (cca 4 °C) dochádza k celkovej likvidácii citlivých burín približne po 3 týždňoch.

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé buriny: hviezdica prostredná, mak vlčí, parumanček nevoňavý, lipkavec obyčajný, výmrv repky, kapsička pastierska, peniažtek roľný
Stredne citlivé buriny: hluchavka objímavá, mrlík biely
Odolné buriny: fialka roľná, veronika roľná, veronika perzská

Pokyny pre aplikáciu

Pšenica ozimná
Dávka vody: 200-300 l/ha
Odporúčaná metóda postreku: kvapky strednej veľkosti
Maximálny počet ošetrení za vegetačné obdobie: 1x
Termín aplikácie: prípravok aplikujte od rastovej fázy 3 listov do fázy 1. kolienka (BBCH 13-31).

Tritikale ozimné
Dávka vody: 200-300 l/ha
Odporúčaná metóda postreku: kvapky strednej veľkosti
Maximálny počet ošetrení za vegetačné obdobie: 1x
Termín aplikácie: prípravok aplikujte od fázy objavenia sa 4. odnože do fázy 1. kolienka (BBCH 24-31).

V čase postreku by mali byť dvojklíčnolistové buriny v rastovom štádiu 2-6 listov (BBCH 12- 16).

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Prípravok sa v priebehu vegetačného obdobia v pôde rozloží bez rizika pre následné plodiny. V prípade, že sa prípravkom ošetrená pôda predčasne zaorie (v dôsledku poškodenia rastlín mrazom, chorobami alebo škodcami), po 30 dňoch od postreku a po uskutočnení predsejbovej prípravy pôdy možno na určenom pozemku pestovať všetky druhy jarných obilnín a kukuricu.

PlodinaÚčel použitiaDávka/haOchranná doba
pšenica ozimná, tritikale ozimnédvojklíčnolistové buriny0,05 lAT