Herbicídy

EFECTOR 360 CS

Herbicíd vo forme suspenzie kapsúl v kvapaline pre použitie po zriedení vodou, určený na ničenie dvojklíčnolistových burín v repke ozimnej.

Účinná látka: clomazone 360 g/l,

Balenie: 1 l HDPE fľaša

Pôsobenie prípravku

Prípravok EFECTOR 360 CS je pôdny herbicíd, ktorý ničí buriny hlavne vo fáze klíčenia.

Účinná látka clomazone preniká do rastlín koreňmi a u citlivých druhov inhibuje biosyntézu prekurzorov chlorofylu a karotenoidov.

Listy citlivých rastlín alebo klíčiace rastliny ošetrené prípravkom sú vybielené. Herbicídny účinok možno pozorovať v priebehu 7 dní od objavenia sa burín.

Rýchlosť účinku závisí od rastovej fázy likvidovaných burín, atmosférických podmienok – teploty, vlhkosti vzduchu a rýchlosti rastu burín.

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé buriny: lipkavec obyčajný, pakost nízky, hviezdica prostredná, mrlík biely, parumanček nevoňavý, kapsička pastierska, peniažtek roľný.
Stredne citlivé buriny: nevädza poľná

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 200-300 l/ha
Maximálny počet ošetrení za vegetačné obdobie:
Odporúčaná aplikácia: kvapky strednej veľkosti. Aplikujte v priebehu troch dní od výsevu repky na jemne skyprenú pôdu bez hrúd, s vlhkým a zarovnaným sejbovým lôžkom. Sypké a hrudkovité osevné plochy je pred aplikáciou potrebné spevniť valcovaním alebo inou kultiváciou Použitie prípravku si vyžaduje dobré agrotechnické podmienky a správne postupy (kvalitná príprava pôdy, výsev semien do rovnakej hĺbky a ich dôkladné zakrytie, dostatočná vlhkosť pôdy a pod.) Prípravok je vhodný na použitie na všetkých typoch pôd, na ktorých sa pestuje repka. Sucho alebo zrážky, ktoré sa vyskytnú v priebehu ošetrenia alebo krátko po ňom, znižujú prijímanie a účinnosť prípravku.

Prípravok nepoužívajte:

  • počas vzchádzania a po vzídení repky vzhľadom na riziko jej poškodenia,
  • pri vetre, ktorý môže spôsobiť zasiahnutie susediacich plodín postrekovou kvapalinou,
  • v prípade príliš vlhkých alebo presušených pôd, pomocou vysokotlakových postrekovačov,
  • v prípade, ak postrekovou kvapalinou môžu byť zasiahnuté stromy a kry, ktoré rastú pri cestách.
  • Neaplikujte letecky!

Pri používaní prípravku zabráňte:

  • stekaniu aplikačnej kvapaliny na poľnohospodárske rastliny v ich blízkosti,
  • prekrývaniu aplikačnej kvapaliny v postrekových pásoch a na úvratiach.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Prípravok sa v priebehu vegetačného obdobia v pôde rozloží bez rizika pre následné plodiny. Pestovanie následných plodín bez obmedzenia, pred
ich sejbou však odporúčame minimálne strednú orbu. Náhradné plodiny po aplikácii EFECTOR 360 CS v dávke 0,33 l/ha na konci leta:

1. Po orbe do hĺbky 27 cm – repka ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, bôb – 45 dní po aplikácii – repa cukrová, slnečnica, kukurica, ďatelina, jačmeň jarný, pšenica jarná – 6 mesiacov po aplikácii

2. Po príprave pôdy do hĺbky 7-10 cm (rotačné brány) – repka ozimná, bôb, kukurica – pšenica jarná, jačmeň jarný, ďatelina, repa cukrová, slnečnica – u týchto plodín môže dochádzať k dočasným miernym prejavom vybielenia listov – nemôžu sa vysievať – pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale.

Pri sejbe náhradných plodín (po prípadnom zaoraní repky ozimnej na jar) môže dôjsť k chlorózam na listoch (ktoré sú však dočasné) a to len pri citlivých plodinách ako ďatelina, lucerna, mak, repa cukrová. Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny a plochy, na ktorých rastú necieľové rastliny. Kontakt postrekovej hmly alebo výparov s listami môže zapríčiniť u citlivých rastlín ich vybielenie alebo zožltnutie. Symptómy sú všeobecne prechodné, u niektorých druhov môžu pretrvávať.

PlodinaÚčel použitiaDávka/haPoznámka
repka ozimnádvojklíčnolistové buriny0,33 lAT

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom

Ďalšie produkty