Herbicídy

INVENTOR 500 SC

INVENTOR 500 SC je herbicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC), určený na ničenie dvojklíčnolistových burín v repke ozimnej.

Účinná látka: Napropamide 500 g/l (46,3 % hm)

Balenie: 5 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku

INVENTOR 500 SC obsahuje účinnú látku napropamide. Účinná látka prípravku INVENTOR 500 SC je selektívny herbicíd určený na ničenie dvojklíčnolistových burín. Pôsobí ako inhibítor syntézy mastných kyselín s dlhým reťazcom. Inhibuje syntézu kutínového a kutikulového vosku, ktorý chráni výhonky alebo mladé rastliny pred vplyvmi vonkajších podmienok. Prípravok preniká do rastliny cez koreňový systém vzchádzajúcich burín. Najúčinnejšia ochrana proti burinám je počas ich klíčenia. Na buriny v neskorších rastových štádiách prípravok neúčinkuje. Prípravok má dlhodobý reziduálny efekt, ničí buriny vzchádzajúce na jeseň, ale aj tie, ktoré klíčia na jar. Dostatok vlahy zvyšuje účinnosť prípravku.

Spektrum herbicídnej účinnosti

Aplikácia prípravku samostatne
Citlivé buriny: pakost nízky, hviezdica prostredná, mrlík biely, parumanček nevoňavý, pohánkovec ovíjavý, ruman roľný, kapsička pastierska.
Stredne citlivé buriny: nevädza poľná, bocianik rozpukovitý, peniažtek roľný.
Odolné buriny: lipkavec obyčajný, fialka roľná, mak vlčí.

Aplikácia prípravku v TM kombinácii
Citlivé buriny: pakost nízky, nevädza poľná, hviezdnica prostredná, bocianik rozpukovitý, mrlík biely, mak vlčí, parumanček nevoňavý, lipkavec obyčajný, pohánkovec ovíjavý, ruman roľný, kapsička pastierska, peniažtek roľný.
Stredne citlivé buriny: fialka roľná.

Pokyny pre aplikáciu

Odporúčané množstvo vody: 200-300 l/ha Odporúčaná aplikácia: stredné kvapky Maximálny počet ošetrení za vegetačné obdobie: 1× a) Aplikácia prípravku samostatne Termín aplikácie: na jeseň, pred výsevom plodiny, na vlhkej, dobre spracovanej pôde (bez hrúd).

Poznámka: Ihneď po ošetrení zapracujte prípravok do pôdy (do hĺbky 2-3 cm) a následne vysejte repku ozimnú.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Následné plodiny (po riadnom zbere repky ozimnej): Po orbe do hĺbky minimálne 20 cm nie sú pre pestovanie následných plodín žiadne obmedzenia. Po aplikácii prípravku v dávke 2,4 l/ha a po zbere repky v riadnom termíne, v nasledujúcej sezóne môžete pestovať všetky druhy rastlín, ale nie skôr ako 180 dní od poslednej aplikácie prípravku. V rastlinách, ktoré sa pestujú následne po predchádzajúcej likvidácii (zaoraní), sa v rovnakom vegetačnom období nesmú použiť prípravky obsahujúce napropamide. Pestovanie náhradných plodín konzultujte s držiteľom povolenia.

Susediace plodiny: Pri používaní prípravku zabráňte úletu postrekovej kvapaliny na susedné plodiny, a aplikácii postrekovej kvapaliny na kontaktných miestach ošetrovaných pásov a výbežkov.

PlodinaÚčel použitiaDávka/haOchranná dobaPoznámka
repka ozimnádvojklíčnolistové buriny2,4 lATpredsejbová aplikácia
repka ozimnádvojklíčnolistové buriny2 l + (0,16 l)¹ + (1 l)²AT(TM)¹EFECTOR 360 CS/BOA 360 CS + (TM)² METAX 500 SC/MEZOTOP 500 SC
Ďalšie produkty