Herbicídy

ADIUNKT 500 SC

Prípravok na ochranu rastlín ADIUNKT 500 SC je postrekový herbicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC), určený na ničenie metličky a dvojklíčnolistových burín v pšenici ozimnej a tritikale.

Účinná látka: Diflufenican 500 g/l (42.1 % hm)

Balenie: 1l

Pôsobenie prípravku

ADIUNKT 500 SC je suspenzný koncentrát pre riedenie vodou, ktorý sa používa ako selektívny kontaktný herbicíd s reziduálnym účinkom v porastoch obilnín na ochranu proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám. Účinná látka diflufenican blokuje biosyntézu karotenoidov. Reziduálny účinok v podmienkach priaznivých pre rast môže trvať až 8 týždňov po aplikácii. Jeho úroveň môže byť znížená na suchých pôdach, v prípade nedostatočného pokrytia povrchu pôdy pri aplikácii, na pôdach s vysokým obsahom ílu alebo organickej hmoty. Prípravok je prijímaný hlavne listami a čiastočne koreňmi burín. Citlivé buriny vyklíčia, ale rýchlo zožltnú a sfarbia sa do svetlo ružova. Pokračujúcim rastom nadzemných častí sa bledé sfarbenie rozširuje, rastliny nekrotizujú a nakoniec odumierajú.

Spektrum herbicídnej účinnosti

Dávka 0,24 l/ha:

Citlivé buriny: fialka roľná, hviezdica prostredná, hluchavka objímavá, nezábudka roľná, veronika brečtanolistá, veronika perzská, vika vtáčia.
Stredne citlivé buriny: parumanček nevoňavý, lipkavec obyčajný.

Dávka 0,30 l/ha:

Citlivé buriny: fialka roľná, hviezdica prostredná, hluchavka objímavá, nezábudka roľná, veronika brečtanolistá, veronika perzská, vika vtáčia.
Stredne citlivé buriny: parumanček nevoňavý, metlička obyčajná, lipkavec obyčajný.

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 200-300 l/ha.
Maximálny počet ošetrení za vegetačné obdobie : 1×.

Odporúčané postrekovanie: kvapky strednej veľkosti. Prípravok aplikujte na jeseň od rastovej fázy 4 listov do konca do rastovej fázy 3. odnože (BBCH 14-23), podľa rastovej fázy burín. Ošetrujte v skorých rastových štádiách buriny (BBCH 10 – 14).

Účinok prípravku podporuje optimálna vlhkosť pôdy.

Prípravok neaplikujte v obilninách s podsevom bôbovitých rastlín ani na rastliny oslabené alebo poškodené chorobami, škodcami alebo suchom. Pri aplikácii prípravku zabráňte prekrývaniu postrekových pásov.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Výsev/výsadba následných plodín je bez obmedzenia. V prípade predčasného zaorania plodiny ošetrenej prípravkom ADIUNKT 500 SC v dôsledku poškodenia rastlín mrazom, škodcami alebo chorobami, po vykonaní jarnej orby nepestujte cviklu, hrach (na ľahkých pôdach), repku, ovos ani ostatné kapustovité plodiny. Ostatné plodiny možno pestovať po vykonaní orby do hĺbky 20 cm.

PlodinaÚčel použitiaDávka/haOchranná doba
pšenica ozimná, tritikaledvojklíčnolistové buriny0,24-0,3 lAT
pšenica ozimná, tritikaledvojklíčnolistové buriny, metlička0,3 lAT
Ďalšie produkty