Herbicídy

RINCON 25 SG

Herbicíd vo forme vodou rozpustných granúl, ktorý je určený na postemergentné ničenie tráv a dvojklíčnolistových burín v kukurici a zemiakoch.

Účinná látka: rimsulfuron 250 g/kg

Balenie: 300 g HDPE fľaša, 60 g HDPE fľaša

Pôsobenie prípravku

RI NCON 25 SG je selektívny systémový herbicíd. Prípravok je prijímaný hlavne listami a rýchlo translokovaný v rastline, pričom brzdí rast a vývoj burín; má krátke reziduálne pôsobenie v pôde s polčasom rozpadu cca 10 dní.

Príznaky poškodenia sú viditeľné o 3 – 10 dní po ošetrení a väčšina burín hynie v priebehu 2 – 3 týždňov. Prípravok najlepšie pôsobí na jednoročné buriny vo fáze 2 – 3 listov.
Pýr plazivý by mal mať v čase aplikácie prípravku 5 – 7 listov ( 15 – 25 cm)

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé buriny: hviezdica prostredná, kapsička pastierska, peniažtek roľný

Stredne citlivé buriny: nevädza poľná, ježatka kuria, parumanček nevoňavý, pýr plazivý

Pokyny pre aplikáciu

Odporúčané množstvo vody: 200 – 300 l/ha
Maximálny počet ošetrení za vegetačné obdobie: 1×.

Ošetrujte pri teplote 10 – 25°C. RI NCON 25 SG neaplikujte v dobe, keď počas 24 hodín dochádza k poklesu teplôt z +30°C na +5°C a nižšie.

Kukurica
Rincon 25 SG aplikujte postemergentne od prvého do siedmeho listu kukurice (BBC H 10 – 17). Pre zlepšenie účinku aplikujte prípravok spolu s adjuvantom ADJUVINN v súlade s návodom na použitie.
Nepoužívajte RI NCON 25 SG v cukrovej a osivovej kukurici!

Zemiak
Rincon 25 SG aplikujte od výšky 5 cm zemiaka do zapojenia porastu (BBC H 30). Pre zlepšenie účinku aplikujte prípravok spolu s adjuvantom v  súlade s návodom na použitie.
Nepoužívajte v množiteľských porastoch zemiakov! Prípravok neaplikujte v porastoch kukurice a zemiakov, ktoré boli ošetrované pôdnymi insekticídmi zo skupiny organofosfátov (terbufos) a skôr ako 7 dní od aplikácie (na listy) insekticídu zo skupiny organofosfátov. Nepoužívajte organofosfátové insekticídy skôr ako o 4 dni po aplikácii RI NCON 25 SG.
Neaplikujte prípravok na rastliny oslabené a poškodené mrazom, suchom, vodou, ktorá sa drží na poliach, škodcami, chorobami a na rastliny, ktoré
majú nedostatok živín. Silný dážď do 4 hodín po aplikácii môže znížiť účinok prípravku.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Prípravok nie je nebezpečný pre následné plodiny pri štandardnom striedaní plodín. V prípade ak je nutná skoršia likvidácia plodiny, možno po uskutočnení orby a prípravy pôdy pred sejbou ako náhradnú plodinu pestovať kukuricu, zemiak alebo rajčiak. Tri mesiace po ošetrení zemiakov nemožno pestovať kapustu, šošovicu, hrášok, slnečnicu, repu, uhorky, lucernu.
Dbajte na to, aby prípravok nebol pri postreku zanášaný na susediace plodiny a plochy určené na výsev alebo výsadbu citlivých poľnohospodárskych plodín.

PlodinaÚčel použitiaDávka/ha
kukuricajednoročné a trváce trávy, dvojklíčnolistové buriny60 g
zemiakjednoročné a trváce trávy, dvojklíčnolistové buriny60 g

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.

Ďalšie produkty