Herbicídy

TIFF 040 OD

Selektívny systémový herbicíd vo forme suspenzného koncentrátu na báze oleja (OD) na ochranu kukurice proti burinám.

Účinná látka: Thifensulfuron-methyl 40 g/l

Balenie: 1l

 

Pôsobenie prípravku

TIFF 040 OD obsahuje účinnú látku, ktorá sa zaraďuje k inhibítorom enzýmu acetolaktátsyntetázy (ALS), čo spôsobuje blokovanie syntézy aminokyselín s rozvetveným reťazcom a súčasne bielkovín, čo v konečnom dôsledku vedie k spomaleniu rastu a vývinu burín.

Prípravok je prijímaný hlavne listami a rýchlo translokovaný v rastline, pričom brzdí rast a vývoj burín. Herbicídny účinok možno pozorovať v priebehu 14-20 dní od aplikácie prípravku. Najefektívnejšie pôsobí na mladé, intenzívne rastúce buriny v rastovej fáze 4-6 listov. Vykazuje aktívnu selektivitu – rastliny kukurice majú schopnosť rozkladania prípravku na neaktívne zlúčeniny.

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé buriny: hviezdica prostredná, mrlík biely, parumanček nevoňavý, horčiak štiavolistý, horčiak obyčajný, ruman roľný, rumanček kamilkový, kapsička pastierska, peniažtek roľný.

Stredne citlivé buriny: fialka roľná, pohánkovec ovíjavý, stavikrv vtáčí, žltnica maloúborová.

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 200-300 l/ha.

Maximálny počet ošetrení za vegetačné obdobie plodiny: 1×.

Odporúčané postrekovanie: kvapky strednej veľkosti

Termín aplikácie: prípravok aplikujte na jar, od fázy 1 do 7 listov kukurice (BBCH 11–17).

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Vzhľadom na krátke reziduálne pôsobenie v pôde je možné pestovať v tom istom roku po aplikácii herbicídu TIFF 040 OD akúkoľvek plodinu bez obmedzenia. V prípade predčasného zaorania porastu možno po uplynutí 1 mesiaca opäť pestovať kukuricu. Dbajte na to, aby prípravok nebol pri postreku zanášaný na susediace plodiny a plochy určené na výsev, alebo výsadbu citlivých poľnohospodárskych plodín.

Cibuľa je na prípravok TIFF 040 OD obzvlášť citlivá, preto dodržujte ochrannú vzdialenosť 5 m od postrekovanej plochy.

Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry!

 

PlodinaÚčel použitiaDávka/haOchranná dobaPoznámka
kukurica na zrno*dvojklíčnolistové buriny0,27 lAT
Ďalšie produkty