Herbicídy

MAJOR 300 SL

MAjOR 300 SL je herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou (SL), ktorý je určený na ošetrenie repky ozimnej proti dvojklíčnolistovým burinám.

Účinná látka: Clopyralid 300 g/l

Balenie: 5 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku

MAJOR 300 SL je systémový postemergentný herbicíd, prijímaný listami burín. Spôsobuje blokádu auxínov, t. j. rastlinných hormónov, ktoré regulujú rast rastlín, v dôsledku čoho dochádza k pozastaveniu syntézy aminokyselín. Prípravok navyše narušuje bunkové dýchanie.

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé buriny: pichliač roľný, ruman roľný, nevädza poľná, parumanček nevoňavý
Odolné buriny: fialka roľná, metlička obyčajná, kapsička pastierska, lipkavec obyčajný, hluchavka purpurová, mak vlčí, hviezdica prostredná, veronika jarná

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 200 – 300 l/ha
Maximálny počet ošetrení: 1× počas vegetácie

Prípravok aplikujte do repky ozimnej na jar od rastovej fázy bez bočných výhonov až do objavenia 1. bočného výhonu (BBCH 33-50) a v rastovej fáze 2 – 4 pravých listov dvojklíčnolistových burín (BBCH 12 – 14), kedy sú buriny intenzívne rastúce a najcitlivejšie.

Prípravok neaplikujte na mokré rastliny ani na rastliny poškodené chorobami a škodcami, v zmesi s hnojivami. Prípravok aplikujte pozemným postrekom schválenými postrekovačmi a kvapkami strednej veľkosti. Postrekujte len za bezveterného počasia. Zabráňte prekrývaniu postrekových pásov (vrátane úvratí).

Odporúčaná teplota pri aplikácií prípravku je 10 – 12°C. nepoužívajte prípravok pri teplote vyššej ako 25°C.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Prípravok sa v priebehu vegetačného obdobia v pôde rozloží (mikrobiálny rozklad) bez rizika pre následné plodiny. V prípade, že je potrebné po aplikácii prípravku ošetrené plodiny zaorať, je možné ako náhradné plodiny pestovať obilniny, repu cukrovú a plodiny, na ktoré sú prípravky súčinnou látkou clopyralid autorizované. V prípade náhradných plodín nesiať strukoviny aplodiny zčeľade solanaceae (zemiaky, rajčiak atď.)

V tom istom roku je možné ako následné plodiny pestovať obilniny, repu cukrovú a plodiny, na ktoré sú prípravky s účinnou látkou clopyralid autorizované.

postrekovou kvapalinou alebo úletom nesmú byť zasiahnuté susediace plodiny! Mimoriadne citlivé sú lucerna, ďatelina, ovocné sady, vinič a chmeľ. V blízkosti týchto plodín ošetrujte len pri vhodných podmienkach (bezvetrie, nižšie teploty).

PlodinaÚčel použitiaDávka/haOchranná doba
repka ozimnádvojklíčnolistové buriny0,4 lAT
Ďalšie produkty