Plodinové odporúčania

Obilniny ozimné

Obilniny jarné

Repka ozimná

Slnečnica

Kukurica

Cukrová repa

Mak siaty

Zemiaky

Strukoviny