Insekticídy

Insekticídy sú prípravky určenené na hubenie hmyzu v jeho rôznych vývojových štádiách. Insekticídy sa používajú hlavne na ničenie hmyzu poškodzujúceho pestované kultúrne plodiny, na ochranu ovocia pred škodcami.