Insekticídy

Insekticídy sú prípravky určenené na hubenie hmyzu v jeho rôznych vývojových štádiách. Insekticídy sa používajú hlavne na ničenie hmyzu poškodzujúceho pestované kultúrne plodiny, na ochranu ovocia pred škodcami.

APIS 200 SE

APIS 200 SE je insekticíd vo forme suspenznej emulzie (SE) s kontaktným a požerovým účinkom, určený proti žravým a cicavým škodcom zemiakov, repky ozimnej, rajčiakov, a jabloní.

Účinná látka:
acetamiprid 200 g/l

Balenie:
5 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku

Acetamiprid, účinná látka prípravku APIS 200 SE, je systémový insekticíd, ktorý pôsobí ako neurotoxikant (blokáda  nikotínového ACh receptoru v postsynaptickej membráne).

Pokyny pre aplikáciu

Aplikácia proti šešuľovým škodcom repky a proti škodcom v čase kvitnutia plodín je možná len v mimoletovom čase včiel v neskorších večerných hodinách! Pre minimalizáciu rizika poškodenia včiel zabráňte kontaktu včiel s ošetrenou kultúrou po dobu aspoň 12 hodín!

Repka ozimná

Dávka vody: 300 l/ha
Maximálny počet ošetrení za vegetačné obdobie :

Prípravok aplikujte v čase objavenia sa škodcu na porastoch repky, od fázy zeleného púčika do fázy plného kvitnutia (BBCH 51-65).

Odporúčané postrekovanie: kvapky strednej veľkosti

Rajčiak

Dávka vody: 500-600 l/ha
Maximálny počet ošetrení za vegetačné obdobie :

Postrekujte v čase, keď 80 % plodov má typickú farbu plnej zrelosti (BBCH 88).

Odporúčané postrekovanie: kvapky  strednej veľkosti.

Zemiak

Dávka vody: 300 l/ha
Maximálny počet ošetrení za vegetačné obdobie :

Postrekujte v čase kladenia vajíčok a hromadného liahnutia sa lariev (od BBCH 35, keď 50% rastlín v riadku je  zapojených až do BBCH 62, keď 20% kvetov v 1. vrcholíku je otvorených). Ošetrenie možno v prípade dlhodobých náletov škodcu zopakovať s prípravkom z inej chemickej skupiny.

Jabloň

Dávka vody: 800 l/ha
Maximálny počet ošetrení za vegetačné obdobie: 2×, interval medzi aplikáciami je 10-21 dní.

Prípravok aplikujte v čase dozrievania plodov (BBCH 71-77).

Odporúčané postrekovanie: kvapky strednej veľkosti

Postrek proti škodcom (najmä cicavým) musí byť urobený tak, aby všetky časti rastlín boli rovnomerne pokryté  postrekovou kvapalinou. Prípravok používajte pri teplotách do 20 °C. Pri vyšších teplotách prípravok aplikujte podvečer.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

V prípade, ak je nutná skoršia likvidácia plodiny, následné plodiny pestované v priebehu vegetačného obdobia, počas ktorého bol už skôr použitý prípravok na ochranu rastlín APIS 200 SE, neošetrujte prípravkami obsahujúcimi acetamiprid.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace kultúry!

Návod na použitie

PlodinaÚčel použitiaDávka/haOchranná dobaPoznámka
repka ozimnáblyskáčik repkový, krytonos šešuľový0,2 l39max. 1x
zemiaklarvy a chrobáky pásavky zemiakovej0,1 l7max. 1x
rajčiakmolica skleníková0,25 l3Použitie v skleníku max. 1x
jabloňobaľovač jablčný0,3 l14max. 2x

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom