Insekticídy

APIS 200 SE

APIS 200 SE je insekticíd vo forme suspenznej emulzie (SE) s kontaktným a požerovým účinkom, určený proti žravým a cicavým škodcom zemiakov, repky ozimnej, rajčiakov, a jabloní.

Účinná látka:
acetamiprid 200 g/l

Balenie:
5 l HDPE kanister, 1 l HDPE fľaša

Pôsobenie prípravku

Acetamiprid, účinná látka prípravku APIS 200 SE, je systémový insekticíd, ktorý pôsobí ako neurotoxikant (blokáda  nikotínového ACh receptoru v postsynaptickej membráne).

Pokyny pre aplikáciu

Aplikácia proti šešuľovým škodcom repky a proti škodcom v čase kvitnutia plodín je možná len v mimoletovom čase včiel v neskorších večerných hodinách! Pre minimalizáciu rizika poškodenia včiel zabráňte kontaktu včiel s ošetrenou kultúrou po dobu aspoň 12 hodín!

Repka ozimná

Dávka vody: 300 l/ha
Maximálny počet ošetrení za vegetačné obdobie :

Prípravok aplikujte v čase objavenia sa škodcu na porastoch repky, od fázy zeleného púčika do fázy plného kvitnutia (BBCH 51-65).

Odporúčané postrekovanie: kvapky strednej veľkosti

Rajčiak

Dávka vody: 500-600 l/ha
Maximálny počet ošetrení za vegetačné obdobie :

Postrekujte v čase, keď 80 % plodov má typickú farbu plnej zrelosti (BBCH 88).

Odporúčané postrekovanie: kvapky  strednej veľkosti.

Zemiak

Dávka vody: 300 l/ha
Maximálny počet ošetrení za vegetačné obdobie :

Postrekujte v čase kladenia vajíčok a hromadného liahnutia sa lariev (od BBCH 35, keď 50% rastlín v riadku je  zapojených až do BBCH 62, keď 20% kvetov v 1. vrcholíku je otvorených). Ošetrenie možno v prípade dlhodobých náletov škodcu zopakovať s prípravkom z inej chemickej skupiny.

Jabloň

Dávka vody: 800 l/ha
Maximálny počet ošetrení za vegetačné obdobie: 2×, interval medzi aplikáciami je 10-21 dní.

Prípravok aplikujte v čase dozrievania plodov (BBCH 71-77).

Odporúčané postrekovanie: kvapky strednej veľkosti

Postrek proti škodcom (najmä cicavým) musí byť urobený tak, aby všetky časti rastlín boli rovnomerne pokryté  postrekovou kvapalinou. Prípravok používajte pri teplotách do 20 °C. Pri vyšších teplotách prípravok aplikujte podvečer.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

V prípade, ak je nutná skoršia likvidácia plodiny, následné plodiny pestované v priebehu vegetačného obdobia, počas ktorého bol už skôr použitý prípravok na ochranu rastlín APIS 200 SE, neošetrujte prípravkami obsahujúcimi acetamiprid.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace kultúry!

Návod na použitie

PlodinaÚčel použitiaDávka/haOchranná dobaPoznámka
repka ozimnáblyskáčik repkový, krytonos šešuľový0,2 l39max. 1x
zemiaklarvy a chrobáky pásavky zemiakovej0,1 l7max. 1x
rajčiakmolica skleníková0,25 l3Použitie v skleníku max. 1x
jabloňobaľovač jablčný0,3 l14max. 2x

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom