Insekticídy

DELMETROS 100 SC

Insekticíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie s vodou (SC), na ošetrenie repky ozimnej, pšenice ozimnej, jačmeňa jarného a zemiakov proti živočíšnym škodcom.

Účinná látka: Deltamethrin 100 g/l

Balenie: 1 l HDPE fľaša

Pôsobenie prípravku

Deltamethrin, účinná látka prípravku DELMETROS 100 SC, je svetlo stabilný syntetický pyrethroid. Pôsobí ako dotykový a požerový jed. Nemá systémový účinok, preto je potrebné, aby boli postrekom rovnomerne ošetrené všetky časti rastlín. Nepôsobí na roztoče.

Pokyny pre aplikáciu

Repka ozimná
Prípravok vykazuje dostatočnú účinnosť na škodcov v repke ozimnej.

Skočka repková, kvetárka kapustová

Termín aplikácie: prípravok používajte na jeseň pri výskyte škodcov na mladých rastlinách alebo, keď zistíte prvé poškodenie vo fáze dvoch listov až do fázy vyvinutých piatich listov (BBCH 12-15).

Blyskáčik repkový
Termín aplikácie: používajte podľa signalizácie pri výskyte škodcu na rastlinách od fázy, kedy sú viditeľné samostatné kvetné pupene (hlavné kvetenstvo) ale sú ešte stále uzavreté, až do fázy kedy sú viditeľné prvé petaly, ale kvetné pupene sú ešte stále uzavreté („žltý puk“). (BBCH 55-59).

Pšenica ozimná
Termín aplikácie: prípravok používajte na začiatku liahnutia lariev kohútika pestrého, od konca vývojovej fázy, kedy sú viditeľné prvé oste (len pri ostinatých odrodách) (BBCH 49) až do konca fázy mliečnej zrelosti (BBCH 79).

Zemiak
Termín aplikácie: prípravok používajte v období maximálneho liahnutia lariev, od fázy prvých individuálnych kvetných pupeňov (1 – 2 mm), ktoré sú na 1. vrcholíku viditeľné (hlavná byľ) (BBCH 51) do fázy plného kvitnutia: 50% kvetov v 1. vrcholíku otvorených (BBCH 65).

Jačmeň jarný
Termín aplikácie: prípravok aplikujte na začiatku liahnutia lariev kohútika pestrého, od fázy konca metania, kedy je pošva vlajkového listu zdurená (BBCH 45) do fázy strednej mliečnej zrelosti (BBCH 75).

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Po aplikácii prípravku DELMETROS 100 SC nie sú známe negatívne účinky na následné plodiny. Postrek nesmie zasiahnuť susedné plodiny.

PlodinaÚčel použitiaDávka/haOchranná doba
repka ozimnáskočka repková, kvetárka kapustová, blyskáčik repkový0,05 l45 dní
pšenica ozimnákohútik pestrý0,05 l30 dní
jačmeň jarnýkohútik pestrý0,05 l30 dní
zemiakpásavka zemiaková0,05 l7 dní