Insekticídy

SWEEP®

Širokospektrálny postrekový insekticíd vo forme emulzného koncentrátu (EC) na ochranu obilnín, repky, kukurice, hrachu, fazule, repy, ľanu, kapustovej zeleniny, zemiakov a iných plodín proti živočíšnym škodcom.

Účinná látka :
cypermethrin 500 g/l

Balenie :
1 l HDPE fľaša

Pôsobenie prípravku

SWEE P je insekticídny prípravok zo skupiny syntetických pyretroidov s kontaktným účinkom. Účinná látka cypermethrin vyvoláva opakovanú depolarizáciu nervových membrán, nasledovanú kŕčom a úhynom jedinca. Nepôsobí systémovo, je neprchavý a vo vode takmer nerozpustný.

Pokyny pre aplikáciu

Pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, tritikale, ovos, pšenica špaldová

Dávka vody: 200 – 600 l vody.
Maximálny počet aplikácií: 2x.
Interval medzi aplikáciami: 35 dní.

Vošky (prenášači vírusových ochorení) – Termín aplikácie: pri výskyte škodlivého organizmu; BBCH 10-30 (klíčny list až začiatok predlžovania stebla). V oblastiach, kde vírus BYD V spôsobil v posledných rokoch vážne poškodenie porastov aplikujte v polovici októbra na porasty, ktoré boli vysievané v polovici septembra. V prípade skoršieho výskytu vošiek aplikujte okamžite. V prípade nízkeho tlaku škodcu aplikujte neskôr, koncom októbra.

Vošky v klasoch – Termín aplikácie: pri výskyte škodlivého organizmu; od BBC H 50 (začiatok klasenia), najneskôr však 28 dní pred zberom.

Kohútiky – Aplikujte pri liahnutí lariev, keď výskyt prekročí ekonomický prah škodlivosti.

Kukurica

Dávka vody: 200 – 600 l vody.
Maximálny počet aplikácií: 2x.
Interval medzi aplikáciami: 10 dní.

Prípravok aplikujte najneskôr do BBC H 67 (kvitne celá metlina). Proti vijačke kukuričnej ošetrujte asi 1 týždeň po vrchole náletu do svetelných lapačov, ak sa obnoví výraznejší vrchol náletu, opakujte za 10 dní.

Repka ozimná, repka jarná, horčica

Dávka vody: 200 – 600 l vody.
Maximálny počet aplikácií: 2x.
Interval medzi aplikáciami: 14 dní.

Pre ochranu včiel a opeľujúceho hmyzu neaplikujte na kvitnúcu plodinu.

Skočky – Prípravok aplikujte ihneď ako sa objaví prvé  poškodenie mladých rastlín repky požerom, v rastovej fáze BBCH 10 – 19. V prípade ďalšieho výskytu postrek zopakujte. V prípade, že sa neprejaví požer dospelcami, aplikujte ihneď ako počet lariev
dosiahne prah škodlivosti a ak je potrebné postrek zopakujte. Toto ošetrenie čiastočne zachytí aj krytonosa repkového a piliarku repkovú.

Blyskáčik repkový – Prípravok aplikujte pri výskyte škodlivého organizmu; od rastovej fázy zelených pukov, do štádia žltého puku (BBCH 50- 60). Pri jarnej repke aplikujte druhé ošetrenie v čase
žltého púčika.

Krytonos šešuľový – Prípravok aplikujte podľa signalizácie, od začiatku kvitnutia, do rastovej fázy, kedy 30% šešúľ dosiahlo  konečnú veľkosť (BBCH 60-73). Prípravok aplikujte v čase výskytu krytonosa šešuľového, keď dosiahne prah škodlivosti. Najlepšie výsledky sa dosiahnu ak je aplikácia urobená v čase
najvyššej aktivity dospelcov. To je obyčajne v čase medzi obdobím, keď je nasadených 20% šešúľ až do konca kvitnutia na hlavnej vetve (80% okvetných lístkov opadlo). V prípade  neskoršieho výskytu sa môže urobiť druhý postrek.

Krytonos repkový, krytonos štvorzubý, piliarka repková-Prípravok aplikujte na začiatku náletu škodcu, do porastu, po  prekročení prahu škodlivosti zisteného v žltých miskách

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Pri dodržaní návodu na použitie nehrozí poškodenie plodín, ktoré budú na ošetrovanom pozemku pestované v rámci normálneho osevného postupu ani v prípade núdzového zaorania plodiny. Aplikačná kvapalina nesmie zasiahnuť žiadne okolité porasty: ani kultúrne, ani prírodné.

Plodinavektory viróz – vošky vošky v klasoch, kohútik pestrýÚčel použitiaDávka/haOchranná doba
pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, tritikale, ovos, pšenica špaldovávektory viróz – vošky vošky v klasoch, kohútik pestrý50 ml28 dní
kukuricazunčavka jačmenná, vijačka kukuričná50 mlAT
repka ozimná, repka jarná. horčicaskočky, blyskáčik repkový, krytonos šešuľový, vošky, krytonos štvorzubý, krytonos repkový, piliarka repková50 ml49 dní
repa cukrová, repa kŕmna, cviklasiatica oziminová, húsenice50 ml14 dní AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom. Insekticídy 41

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.