Kontakt

Kontaktné informácie

BELBA PLUS, s.r.o.

Novozámocká 183/408
951 12 Ivanka pri Nitre
IČO: 44 513 151
DIČ: 2022721030
IČ DPH: SK2022721030

Bankové spojenie:

Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK68 7500 0000 0040 2524 5264
BIC(SWIFT): CEKOSKBX
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23560/N

Konatelia:

Ing. Peter Belan
tel: +421 905 454 034
e-mail: peter.belan@belbaplus.sk
Ing. Andrea Belanová
te: +421 917 591 041
e-mail: andrea.belanova@belbaplus.sk

Technicko-poradenská služba

Ing. Jozef Michňa

obchodný zástupca
jozef.michna@belbaplus.sk
+421 905 644 103

Ing. Peter Belan

obchodný zástupca
peter.belan@belbaplus.sk
+421 905 454 034

Ing. Michaela Baštáková

obchodný zástupca
michaela.bastakova@belbaplus.sk
+421 918 735 904

Ing. Jana Jančová

obchodný zástupca
jana.jancova@belbaplus.sk
+421 918 642 829

Ing. Ján Kanda

obchodný zástupca
jan.kanda@belbaplus.sk
+421 903 584 567

Logistika, sklad

Bc. Michal Šlosár

logistika, sklad
sklad@belbaplus.sk
+421 905 112 478

GPS sklad: 48.324873, 18.173459

Administrácia, fakturácia

Ing. Andrea Belanová

administratíva, fakturácia
andrea.belanova@belbaplus.sk
+421 917 591 041

Napíšte nám

Ak sa nás potrebujete na čokoľvek opýtať radi Vám pomôžeme.

*

*

*

*