Herbicídy

HERBISTAR 200 EC

Herbicíd vo forme emulzného koncentrátu určený na postemergentnú likvidáciu jednoročných dvojklíčnolistových burín v pšenici ozimnej, tritikale, raži a jačmeni jarnom.

Účinná látka: fluroxypyr 200 g/l

Balenie: 5 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku

Prípravok je prijímaný listami burín a patrí medzi systémové herbicídy. Účinná látka fluroxypyr preniká cez listy a v rastline je translokovaná. Buriny krátko po postreku zastavujú rast, neskôr dochádza k deformáciám listov a stoniek burín a k farebným zmenám – typické auxínové škvrny. Buriny hynú zhruba za 10 – 21 dnípo aplikácií. Aktívny rast burín v dobe postreku a dostatočné pokrytie listovej plochy je predpokladom úspešného ničenia burín.

Účinok sa zvyšuje pri vyššej teplote a vyššej relatívnej vlhkosti. Určený na ničenie lipkavca obyčajného v každej vývojovej fáze.

Spektrum herbicídnej účinnosti

Dávka: 0,6 l/ha

Citlivé buriny: nevädza poľná, hviezdica prostredná, konopnica napuchnutá, lipkavec obyčajný, pohánkovec ovíjavý, kapsička pastierska, peniažtek roľný.

Stredne citlivé buriny: fialka roľná, hluchavka
purpurová, parumanček nevoňavý.

Dávka: 1,0 l/ha

Citlivé buriny: nevädza poľná, hviezdica prostredná, parumanček nevoňavý, konopnica napuchnutá, lipkavec obyčajný, pohánkovec ovíjavý, kapsička pastierska, peniažtek roľný.

Stredne citlivé buriny: fialka roľná, hluchavka purpurová, veronika perzská, výmrv repky.

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 200 – 300 l/ha.
Maximálny počet ošetrení za vegetačné obdobie: 1 × 1 l/ha.

Prípravok neaplikujte na rastliny, ktoré sú poškodené mrazom, chorobami alebo škodcami. Pri aplikácii a v priebehu nasledujúcich 5 dní po ošetrení by minimálna denná teplota nemala klesnúť pod +8 °C. Najúčinnejšie ošetrenie dosiahnete v dobe aktívneho rastu burín privhodných klimatických podmienkach. Neaplikujte za sucha a chladu, pri výskyte prízemných mrazov, pred alebo bezprostredne po daždi. Ďalšie kultivačné  zásahy robte najskôr 7 dní po aplikácii prípravku. Neaplikujte na podsevy ďateliny a strukovín.

Dávku prípravku zvoľte podľa rastovej fázy burín a druhu burín, ktoré sa vyskytujú na danom poli. Nižšiu dávku aplikujte na buriny v nižších  rastových fázach alebo pri nižšom tlaku burín . V prípade pokročilejších rastových fáz burín alebo silnejšieho zaburinenia fialkou roľnou, hluchavkou purpurovou, parumančekom nevoňavým a výmrvom repky odporúčame aplikovať vyššie dávky prípravku.

Pšenica ozimná, tritikale ozimné, raž ozimná

Prípravok aplikujte na jar pri teplotách nad +8°C až do rastovej fázy, keď je 2. kolienko min. 2 cm nad 1. kolienkom ( BBC H 26 – 32). Na zvýšenie herbicídnej účinnosti prípravku na stredne citlivé a odolné buriny (fialka roľná, hluchavka purpurová) aplikujte tank-mix zmes s prípravkami SUPER HERB 20 SG ( 20 – 30 g) alebo TRISTAR 50 SG ( 30 – 40 g).

Jačmeň jarný

Prípravok aplikujte v rastovej fáze od začiatku do konca odnožovania (BBC H 21 – 29) v dávke 0,25 – 0,4 l/ha.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Prípravok HERBISTAR 200 EC sa v priebehu vegetačného obdobia rozkladá v pôde bez rizika pre následné plodiny. V prípade, že sa prípravkom
ošetrená plodina predčasne zaorie (v dôsledku poškodenia rastlín mrazom, chorobami alebo škodcami), tak po predsejbovej príprave pôdy možno na danom pozemku ako náhradné plodiny pestovať všetky druhy jarných obilnín a kukuricu. Počas tej istej vegetačnej sezóny možno po riadnom zbere pestovať ako následné všetky plodiny. Po aplikácii zmesi prípravku HERBISTAR 200 EC zmiešaného s prípravkom GALMET 20 SG alebo SUPERHERB 20 SG, v prípade skoršej likvidácie plodiny, možno počas tej istej vegetačnejsezóny a po orbe do hĺbky 10 cm pestovať ako náhradné plodiny jarné i ozimné obilniny. Počas tej istej vegetačnej sezóny možno po riadnom zbere pestovať ozimné obilniny. V nasledujúcej vegetačnej sezóne možno pestovať všetky druhy plodín.

Postrekom nesmú byť zasiahnuté susedné porasty. Mimoriadne citlivé sú vinič a chmeľ. V blízkosti viníc a chmeľníc ošetrujte len pri vhodných  podmienkach (bezvetrie, nižšie teploty). Pri vysokých teplotách môžu byť citlivé plodiny poškodené aj výparmi prípravku. Na účely ochrany  necieľových rastlín dodržujte ochrannú zónu 10 m od nepoľnohospodárskych pozemkov.

PlodinaÚčel použitiaDávka/haPoznámka
pšenica ozimná, tritikale ozimné, raž ozimnájednoročné dvojklíčnolistové buriny0,6 - 1,0 l 0,4 - 0,6 l + ( 20 g)(TM) SUPERHERB 20 SG
jačmeň jarnýjednoročné dvojklíčnolistové buriny0,25 - 0,4 l + ( 20 g)(TM) SUPERHERB 20 SG

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.

Ďalšie produkty