Herbicídy

TRISTAR 50 SG

Herbicídny prípravok vo forme granúl rozpustných vo vode, určený na ničenie dvojklíčnolistových burín v pšenici ozimnej, tritikale a jačmeni jarnom.

Účinná látka:
tribenuron – methyl 500 g/kg

Balenie:
300 g HDPE fľaša

Pôsobenie prípravku

TRI STAR 50 SG je selektívny herbicíd so systémovým účinkom. Je prijímaný listami a  transportovaný do rastových vrcholov, kde brzdí delenie buniek a zabraňuje rastu a vývoju burín. Rýchlo sa rozkladá v pôde, čo obmedzuje jeho prijímanie cez korene. Prípravok ničí mnoho druhov jednoročných dvojklíčnolistových burín.
Prvé známky herbicídneho účinku sú viditeľné už po niekoľkých dňoch a buriny odumierajú po 2 – 4 týždňoch od aplikácie. Najvyššiu účinnosť  pôsobenia zaručuje aplikácia prípravku na mladých burinách vo fáze intenzívneho rastu.

Spektrum herbicídnej účinnosti

Pšenica ozimná, tritikale

TRISTAR 50 SG 30 g/ha
Citlivé buriny: kapsička pastierska, veronika roľná, hviezdica prostredná, nevädza poľná
Stredne citlivé buriny: pichliač roľný, fialka roľná, hluchavka objímavá, hluchavka purpurová, parumanček nevoňavý

TRISTAR 50 SG 40 g/ha
Citlivé buriny: pichliač roľný, hluchavka objímavá, hluchavka purpurová, peniažtek roľný, parumanček
nevoňavý
Stredne citlivé buriny: fialka roľná

TRISTAR 50 SG 25 g/ha (Tank Mix HERBISTAR 200 EC )
Citlivé buriny: hviezdica prostredná, hluchavka purpurová, parumanček nevoňavý, veronika roľná,
lipkavec obyčajný
Stredne citlivé buriny: fialka roľná

Jačmeň jarný

TRISTAR 50 SG 25 – 30 g/ha
Citlivé buriny: kapsička pastierska, hviezdica prostredná, parumanček nevoňavý, nevädza poľná
Menej citlivé buriny: fialka roľná, peniažtek roľný, mrlík biely, parumanček nevoňavý, nevädza poľná,
hluchavka objímavá, fialka roľná, lipkavec obyčajný.

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 200 – 300 l/ha
Maximálny počet aplikácií: 1x v plodine, na jar

Pšenica ozimná, tritikale
TRI STAR 50 SG aplikujte vo fáze 2 – 6 pravých listov burín (BBCH 12 – 16). Na ničenie lipkavca používajte kombinácie s prípravkami so špecifickým
účinkom na lipkavec. Pre zlepšenie účinku aplikujte
prípravok spolu s adjuvantom ADJUVINN v súlade
s návodom na použitie. Rastová fáza plodín v dobe
aplikácie: plné odnožovanie až 2. kolienko (BBCH
26 – 32).

Jačmeň jarný
TRI STAR 50 SG aplikujte vo fáze 2 – 4 pravých
listov burín (BBCH 12 – 14). Pre zlepšenie účinku
aplikujte prípravok spolu s adjuvantom   ADJUVINN v súlade s návodom na použitie. Rastová fáza plodiny v dobe aplikácie: začiatok odnožovania až 1. kolienko (BBCH 21 – 31) Prípravok nepoužívajte: na rastliny poškodené mrazom, suchom, stojacou vodou, škodcami a na rastliny s príznakmi nedostatku živín, spoločne s hnojivami na list.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

V prípade zaorania obilniny ošetrenej prípravkom TRI STAR 50 SG je možné ako náhradnú plodinu vysievať iba obilninu. Pri použití zmesí rešpektujte údaje výrobcu prípravku, ktorý je v zmesi použitý!
Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny a plochy určené na výsev alebo výsadbu citlivých poľnohospodárskych plodín, vodné toky, priekopy a recipienty povrchových vôd.

Pestovanie následných plodín je bez obmedzenia.

PlodinaÚčel použitiaDávka/haODPoznámka
Pšenice ozimá, tritikalepichliač roľný, jednoročné dvojklíčnolistové buriny30 – 40 gAT
Pšenice ozimá, tritikalejednoročné dvojkíčnolistové buriny, lipkavec25 g + 0,35 lATHERBISTAR 200 EC
Jačmeň jarnýjednoročné dvojkíčnolistové buriny25 – 30 gAT

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.

Ďalšie produkty