Herbicídy

TUDOR 114 OD

Selektívny systémový herbicíd určený na aplikáciu na listy, vo forme suspenzného koncentrátu na báze oleja (OD), pre použitie do kukurice proti dvojklíčnolistovým burinám a trávam.

Účinná látka: Florasulam 10 g/l (1,03 % hm), Nicosulfuron 80 g/l (8,28 % hm), Thifensulfuron-methyl 24 g/l (2,48 % hm)

Balenie: 5L

Pôsobenie prípravku

Herbicíd obsahuje tri účinné látky klasifikované ako inhibítory acetolaktát syntázy (ALS), ktoré blokujú biosyntézu aminokyselín s rozvetveným reťazcom, a tým narúšajú biosyntézu bielkovín, v dôsledku čoho brzdia vývoj a rast burín.
Prípravok je prijímaný hlavne listami a koreňmi a následne je rýchlo translokovaný v rastline.
Prvé účinky sú viditeľné 4 – 5 dní po skončení ošetrenia. Buriny úplne odumierajú 6 – 8 dní po ošetrení.

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé buriny: ježatka kuria, hviezdica prostredná, mrlík biely, pýr plazivý, lipkavec obyčajný, ľuľok čierny, horčiak broskyňolistý, horčiak štiavolistý, pohánkovec ovíjavý, ruman roľný, výmrv repky, láskavec ohnutý, kapsička pastierska, žltnica maloúborová.

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 200-300 l/ha.
Maximálny počet ošetrení za vegetačné obdobie: 1x

Z dôvodu ochrany podzemnej vody nepoužívajte tento prípravok viac ako 1 x za 2 roky na tom istom pozemku.
Odporúčané postrekovanie: kvapky strednej veľkosti
Termín aplikácie: prípravok aplikujte po vzídení burín, vo fáze 2-8 listov kukurice
(BBCH 12-18).
Prípravok je najúčinnejší proti mladým, dynamicky rastúcim dvojklíčnolistovým burinám vo fáze 2 až 4 listov (BBCH 12-14) a proti jednoklíčnolistovým burinám vo fáze 3 až 5 listov (BBCH 13-15).

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Prípravok sa v priebehu vegetačného obdobia v pôde rozloží na úroveň, ktorá nepredstavuje hrozbu pre následné plodiny.
Pokiaľ je potrebné ošetrený porast predčasne zaorať, tak ako náhradnú plodinu je možné vysievať po jednom mesiaci kukuricu a ozimné obilniny po 4 mesiacoch.
Na jar nasledujúceho roku možno pestovať všetky plodiny. Pri aplikácii zabráňte prekrývaniu postrekových pásov, vrátane úvratí. Zabráňte zasiahnutiu susedných plodín postrekovou kvapalinou!

PlodinaÚčel použitiaDávka/haOchranná doba
kukurica dvojklíčnolistové buriny a trávy0,5 lAT
Ďalšie produkty