Herbicídy

FUNDAMENTUM 700 WG

Herbicídny prípravok vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG), určený na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v porastoch obilnín.

Účinná látka: tribenuron-methyl  400 g/kg (40 % hm), metsulfuron-methyl 135 g/kg (13,5 % hm), florasulam 165 g/kg (16,5 % hm)

Balenie: 150g

Pôsobenie prípravku

FUNDAMENTUM 700 WG pozostáva z troch účinných látok, ktoré patria do skupiny inhibítorov acetolaktát syntázy (ALS).
Metsulfuronmetyl je postemergentný, selektívny a systémový herbicíd. Pre herbicídy patriace do skupiny sulfonylmočovín je charakteristická inhibícia rastu burín.
Tribenuronmetyl je selektívny systémový herbicíd, ktorý je absorbovaný listami a rýchlo sa distribuuje v rastline. Inhibuje delenie buniek v rastových bodoch a spomaľuje rast a vývoj burín.
Florasulam je postemergentný herbicíd a je absorbovaný listami. Účinná látka poskytuje veľmi malú pôdnu aktivitu. Po absorbovaní listami je florasulam translokovaný do meristematického tkaniva, kde inhibuje rastlinný enzým acetolaktát syntázu (ALS), ktorý je nevyhnutný pre syntézu aminokyselín. Inhibícia produkcie aminokyselín inhibuje delenie buniek a má za následok odumretie rastlín.

Prvé príznaky pôsobenia prípravku možno pozorovať do niekoľkých dní a k odumretiu burín dochádza 2-4 týždne po aplikácii v závislosti od rastového štádia buriny, klimatických podmienok a podmienok rastu burín. Prípravok Fundamentum 700 WG možno použiť na všetkých typoch pôd. Sucho alebo zrážky počas, resp. krátko po aplikácii znižujú absopciu prípravku a znižujú účinnosť.

Spektrum herbicídnej účinnosti

Pšenica ozimná, tritikale ozimné, raž ozimná

Citlivé buriny: výmrv repky, kapsička pastierska, pichliač roľný, hluchavka purpurová, zemedym lekársky, konopnica napuchnutá, lipkavec obyčajný, hluchavka purpurová, kamienka roľná, rumanček kamilkový, parumanček nevoňavý, nezábudka roľná, mak vlčí, pohánkovec ovíjavý, hviezdica prostredná, peniažtek roľný
Stredne citlivé buriny: metlička obyčajná, pakost nízky, stavikrv vtáčí, veronika perzská, veronika poľná, fialka roľná

Pšenica jarná, jačmeň jarný

Citlivé buriny: výmrv repky, kapsička pastierska, mrlík biely, pichliač roľný, konopnica napuchnutá, hluchavka objímavá, hluchavka purpurová, rumanček kamilkový, parumanček nevoňavý, nezábudka roľná, mak vlčí, pohánkovec ovíjavý, hviezdica prostredná, lipkavec obyčajný  , hluchavka purpurová
Stredne citlivé buriny: metlička obyčajná, pakost nízky, fialka roľná, veronika roľná, veronika perzská

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 200 – 300 l/ha
Maximálny počet ošetrení za vegetačné obdobie :

Pšenica ozimná, tritikale ozimné, raž ozimná

Prípravok aplikujte od začiatku odnožovania objavuje sa 1. odnož až do štádia vlajkového listu vlajkový list celkom vyvinutý, jazýček už viditeľný (BBCH 21 – 39).

Pšenica jarná, jačmeň jarný

Prípravok aplikujte od začiatku odnožovania objavuje sa 1. odnož až do štádia, kedy je 2. kolienko min. 2 cm nad 1. kolienkom (BBCH 21 – 32).

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Ak po aplikácii plnej dávky prípravku FUNDAMENTUM 700 WG  na ozimné obilniny nasledovalo dlhodobé sucho, nepestujte repku ozimnú ako následnú plodinu v tom istom kalendárnom roku. Ak je potrebné predčasne zlikvidovať porast, v rovnakom vegetačnom období, je možné pestovať iba ozimné a jarné obilniny. Pred výsevom alebo výsadbou následnej plodiny uskutočnite orbu do hĺbky min. 10 cm.

Po zbere úrody v rovnakom vegetačnom období je možné pestovať ozimné obilniny, repku ozimnú a trávy.

V nasledujúcom vegetačnom období je možné pestovať všetky plodiny.

Zabráňte úletu postrekovej kvapaliny na susediace porasty!

PlodinaÚčel použitiaDávka/haOchranná doba
pšenica ozimná, tritikale ozimné, raž ozimná dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy30 g AT
pšenica jarná, jačmeň jarný dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy30 gAT

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom

Ďalšie produkty