Herbicídy

METAX 500 SC

Herbicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou, určený proti dvojklíčnolistovým burinám a jednoročným trávam v repke ozimnej.

Účinná látka: metazachlór 500 g/l

Balenie: 5 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku

 

METAX 500 SC je herbicíd určený na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v porastoch repky ozimnej. Do rastliny sa dostáva  predovšetkým koreňmi pri vzchádzaní. Po vzídení je čiastočne prijímaný
aj listami burín. Po aplikácii na pôdu pred vzídením burín je prijímaný klíčiacimi burinami a spôsobí ich uhynutie pred alebo krátko po vyklíčení. Po vzídení burín aplikujte najneskoršie v štádiu klíčnych listov (max 1. pravého listu).

METAX 500 SC účinkuje predovšetkým cez pôdu, dosiahne spoľahlivý účinok len pri dostatočnej pôdnej vlhkosti. Pri aplikácii počas sucha sa dostaví účinok až po zrážkach. Účinná látka metazachlor patrí do skupiny
chloracetamidov, jej účinok spočíva v inhibícii syntézy mastných kyselín s veľmi dlhým reťazcom, ktoré sú dôležité pri biosyntéze lipidov.

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé buriny: pakost nízky, hviezdica prostredná, mrlík biely, metlička obyčajná, veronika perzská, rumanček kamilkový, láskavec ohnutý.

Stredne citlivé buriny: lipkavec obyčajný, kapsička pastierska.

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 200 – 300 l/ha.
Maximálny počet ošetrení za vegetačné obdobie: 1×.

Repku ošetrujte pred vzídením (do 3 dní po zasiatí), alebo po vzídení repky, ale buriny môžu mať vytvorené max. klíčne listy (BBCH 10). Prípravok účinkuje hlavne cez pôdu, je možné, že pri vyschnutých pôdach sa účinok prejaví až po následných zrážkach. Pre zabezpečenie znášanlivosti repkou je potrebné dodržať hĺbku sejby 1,5 – 2 cm a semená repky musia byť zakryté dostatočnou vrstvou drobnohrudkovitej zeminy. Pre dobrý herbicídny účinok je potrebná kvalitne pripravená pôda s drobnodrudkovitou štruktúrou.

Ošetrenie na kamenistých alebo hrudovitých pôdach môže byť úspešné iba čiastočne, pretože semená burín klíčiace spod hrúd sa nedostanú do styku s herbicídom. Účinnosť môže byť zabrzdená pri presušení povrchovej vrstvy pôdy.

Prejaví sa však pri následných zrážkach. Silné zrážky po ošetrení môžu pozastaviť rast rastlín alebo spôsobiť deformáciu listov repky, obzvlášť pri  nízkych teplotách.

Tieto príznaky sú viditeľné vtedy, keď sa repka pestuje na ľahkých a piesčitých pôdach, sú však dočasné a nemajú vplyv na prezimovanie a úrodu
repky.

Prípravok METAX 500 SC a ostatné prípravky na ochranu rastlín, ktoré obsahujú účinnú látku metazachlór používajte len 1x za tri roky na tom
istom pozemku a to v dávkach, ktoré celkovo nepresahujú 1,0 kg účinnej látky na 1 ha.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Prípravok sa v priebehu vegetačného obdobia rozloží bez rizika pre následné plodiny. V prípade, ak je nutné repku ošetrenú prípravkom METAX 500 SC predčasne zaorať (v dôsledku poškodenia rastlín mrazom, chorobami alebo škodcami), možno po jarnej orbe do hĺbky aspoň 15 cm pestovať repku jarnú, zemiaky, kukuricu, jarné obilniny alebo kapustovité rastliny.

V prípade, ak je nutná likvidácia porastu na jeseň, možno (po plytkej orbe) opätovne zasiať repku alebo po orbe do hĺbky 20 cm a úprave – od konca
septembra možno siať ozimné obilniny.

PlodinaÚčel použitiaDávka/ha
Repka ozimnádvojklíčolistové buriny a jednoročné trávy2,0 l

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.

Ďalšie produkty