Herbicídy

HENIK 040 OD

Herbicídny prípravok na ochranu rastlín vo forme suspenzného koncentrátu na báze oleja (OD) na ničenie dvojklíčnolistových burín a ježatky kurej v kukurici.

Účinná látka: Nicosulfuron

Balenie:  5 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku

Prípravok je neselektívny herbicíd so systemovým účinkom, prijímáný hlavne listmi, rychle sa v rastline premiestňuje a brzdí ich rast a vývoj. Rast burín je zbrzdený krátko po aplikacií prípravku, kedy dochádza k postupnému odfarbovaniu rastlín. Buriny odumierajú po 20 – 25 dňoch od ošetrenia. Prípravok účinkuje nejefektivnejšie na mladé, intenzivne rastúce buriny vo fáze 2-4 listov (dvojklíčnolistové buriny) alebo od fáze 3 listov do konca fázy odnožovania (jednoklíčnolistové buriny). Teplé a vlhké počasie urýchľuje účinkovanie prípravku, suché
počasie môže spomaliť účinok.

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé buriny: hviezdica prostredná, kapsička pastierska
Stredne citlivé buriny: ježatka kuria, parumanček nevoňavý, lipkavec obyčajný
Odolné buriny: fialka poľná, mrlík biely, pohánkovec ovíjavý

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 200 – 300 l/ha.
Maximálny počet aplikácií: 1×

Prípravok aplikujte po vyklíčení kukurice od fázy 2. do konca fázy 7. pravého listu (BBCH 12- 17). Aplikujte na mladé, intenzívne rastúce buriny vo fáze 2 – 4 listov (dvojklíčnolistové buriny) alebo od fáze 3 listov do konca fázy odnožovania (jednoklíčnolistové buriny).

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

V prípade, že je potrebné predčasne zlikvidovať pole ošetrené prípravkom (následkom poškodenia rastlín mrazom, chorobami alebo škodcami), je možné 30 dní po vykonaní predsejbovej úpravy opäť pestovať kukuricu alebo:

  • obilniny – po 3 mesiacoch – na kyslých pôdach; po 9 mesiacoch – na neutrálnych a zásaditých pôdach,
  • strukoviny – po 9 mesiacoch,
  • lucernu – po 12 mesiacoch.

Na jar nasledujúceho roku je možné pestovať všetky plodiny.

PlodinaÚčel použitiaDávka/haOchranná dobaPoznámka
kukuricadvojklíčnolistové buriny, ježatka kuria1 lATna zrno, na siláž
Ďalšie produkty