Herbicídy

JENOT 100 EC

Herbicíd vo forme emulzného koncentrátu (EC) určený na ničenie pýru plazivého, výmrvu obilnín a jednoročných tráv v porastoch repky ozimnej a repky cukrovej.

Účinná látka: quizalofop-P-ethyl 100 g/l (10,1 % hm.)

Balenie: 5l

Pôsobenie prípravku

JENOT 100 EC je selektívny herbicíd so systémovým pôsobením. Veľmi rýchlo sa vstrebáva do listov a následne sa premiestňuje do koreňov a podzemkov burín, spôsobujúc spomalenie rastu a vývoja.
Pôsobenie prípravku na buriny sa prejavuje zažltnutím a následným úhynom najmladších listov, čo možno pozorovať približne po 7 dňoch od aplikácie.
Jednoročné trávy sú najcitlivejšie na pôsobenie prípravku od fázy 2 listov do začiatku odnožovania, pýr plazivý vo fáze 4-6 listov.

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé buriny: ježatka kuria, metlička obyčajná, pýr plazivý, výmrv obilnín.

Pokyny pre aplikáciu

Repka ozimná

Dávka vody: 200-300 l/ha
Maximálny počet ošetrení za vegetačné obdobie plodiny: 1x.

Termín aplikácie:

  • Prípravok aplikujte na jeseň od fázy 2 listov repky do začiatku vývoja bočných výhonov (BBCH 12-21) alebo
  • Prípravok aplikujte na jar po obnovení vegetácie od začiatku fázy predlžovania byle (fáza listovej ružice) do fázy druhého internódia (BBCH 30-32).

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Prípravok sa v priebehu vegetačného obdobia rozloží bez rizika pre následné plodiny. V prípade potreby núdzového zaorania porastu, ktorý bol ošetrený prípravkom JENOT 100 EC (napr. v dôsledku poškodenia rastlín mrazmi, chorobami alebo škodcami), je možné ako náhradnú plodinu pestovať repu cukrovú, repku ozimnú alebo iné dvojklíčnolistové plodiny. Ozimné obilniny je možné pestovať po orbe najskôr po 6 týždňoch od aplikácie prípravku JENOT 100 EC.

PlodinaÚčel použitiaDávka/ haOchranná dobaPoznámka
Repka ozimnájednoročné trávy, pýr plazivý, výmrv obilnín0,3 – 0,4 l90 dníjeseň
Repka ozimnájednoročné trávy, pýr plazivý, výmrv obilnín0,4 – 0,5 l90 dníJar
Repa cukrovájednoročné trávy, výmrv obilnín0,4 – 0,5 l 110 dní
Repa cukrovápýr plazivý1,0 – 1,5 l110 dní
Ďalšie produkty