Herbicídy

MEZONIR 340 WG

Selektívny systémový herbicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG) na ochranu kukurice proti burinám.

Účinná látka: Mesotrione 240 g/kg (24 % hm), Nicosulfuron 80 g/kg (8 % hm), Rimsulfuron 20 g/kg (2 % hm)

Balenie:

Pôsobenie prípravku

Prípravok obsahuje účinnú látku mesotrione, ktorá je zaradená do skupiny inhibítorov 4-HPPD, účinné látky nicosulfuron a rimsulfuron sú klasifikované ako inhibítory enzýmu acetolaktátsyntetázy (ALS). Mesotrione spôsobuje deštrukciu chlorofylu, ktorá vedie k vybieleniu listov; nicosulfuron a rimsulfuron inhibujú syntézu aminokyselín s rozvetveným reťazcom a teda proteínov, čo vedie k inhibícii rastu a vývoja burín.

Prípravok je prijímaný hlavne listami a koreňmi a rýchlo translokovaný v rastline, pričom brzdí rast a vývoj burín. Prvé príznaky sú viditeľné krátko po aplikácii, po čom nasleduje postupné odfarbenie rastlín. Buriny úplne odumrú 10 až 25 dní po aplikácii.

Spektrum herbicídnej účinnosti

Aplikácia samostatne v dávke 0,5 kg/ha

Citlivé buriny: ľuľok čierny, reďkev ohnicová, výmrv repky, láskavec ohnutý, žltnica maloúborová.
Stredne citlivé buriny: ježatka kuria, fialka roľná, hluchavka purpurová, mrlík biely, lipkavec obyčajný, rumanček kamilkový, kapsička pastierska, peniažtek roľný.

Aplikácia v dávke 0,5 kg/ha v tank-mix kombinácii s adjuvantom ASYSTENT+ v dávke 0,1 l/ha

Citlivé buriny: ježatka kuria, mrlík biely, ľuľok čierny, rumanček kamilkový, reďkev ohnicová, výmrv repky, láskavec ohnutý, kapsička pastierska, peniažtek roľný, žltnica maloúborová.
Stredne citlivé buriny: fialka roľná, hluchavka purpurová, lipkavec obyčajný.

 

Pokyny pre aplikáciu

Z dôvodu ochrany podzemnej vody neaplikujte tento ani iný prípravok obsahujúci účinnú látku nicosulfuron viac ako 1 x za 3 roky na tom istom pozemku!

Dávka vody: 200-300 l/ha.
Maximálny počet ošetrení za vegetačné obdobie plodiny: 1x.
Odporúčané postrekovanie: kvapky strednej veľkosti

Termín aplikácie: prípravok aplikujte skoro po vzídení burín, vo fáze 2-8 listov kukurice (BBCH 12-18). Prípravok je najúčinnejší aplikovaný v rastovom štádiu 2-3 listov dvojklíčnolistových burín a v štádiu 3 až 5 listov trávovitých burín. Ak je riziko vzídenia jarných neskorých burín (napríklad ľuľok čierny, ježatka kuria, láskavec ohnutý), prípravok aplikujte po ich vzídení.

Pre lepší herbicídny účinok proti burinám odporúčame použiť prípravok MEZONIR 340 WG spolu s adjuvantom ASYSTENT+ v dávkach: MEZONIR 340 WG 0,5 kg/ha + ASYSTENT+ 0,1 l/ha.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Ako náhradnú plodinu, v prípade likvidácie už ošetrenej kukurice, je možné po orbe pestovať iba kukuricu.
Po zbere kukurice je možné vysievať ozimné obilniny a ozimnú repku. V prípade repky ozimnej odporúčame vykonať orbu do hĺbky najmenej 15 cm.
Na jar sa môžu vysievať jarné obilniny a slnečnica. Pri pestovaní slnečnice odporúčame vykonať orbu do hĺbky najmenej 15 cm.

PlodinaÚčel použitiaDávka/haOchranná dobaPoznámka
kukurica na zrnodvojklíčnolistové buriny a trávy0,5 kgAT
kukurica na zrnodvojklíčnolistové buriny a trávy0,5 kg + (0,1 l)AT(TM) ASYSTENT+
Ďalšie produkty