Herbicídy

FENOXINN 110 EC

Herbicíd vo forme emulzného koncentrátu, určený na ničenie metličky a ovsa hluchého v ozimných a jarných obilninách.

Účinná látka: fenoxaprop-P 101,5 g/l (10,1% hm) t.j. vo forme Fenoxaprop-P-ethyl 110 g/l (10,9% hm)

Balenie: 5 l HDPE fľaša

Pôsobenie prípravku

FENOXINN 110 EC je postemergentný selektívny graminicíd. Pôsobí kontaktne aj systémovo, prijímaný je výhradne zelenými časťami rastlín a je transportovaný do koreňov a rizómov.

Zasiahnuté buriny prestávajú počas 2 – 3 dní rásť a netvoria nové listy, na starších listoch sa objavujú chlorózy, ktoré prechádzajú do nekróz a celá rastlina odumiera v priebehu 2 – 4 týždňov.

Tento proces je urýchlený pri vyšších teplotách a vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu. Naopak, spomaľuje sa pri nižších teplotách, nižšej relatívnej vlhkosti vzduchu, na suchých pôdach alebo všeobecne pri dlhotrvajúcom
suchšom období, kedy je výrazne spomalené systémové pôsobenie a  translokácia účinnej látky v rastlinách.

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé buriny: ovos hluchý.
Stredne citlivé buriny: metlička obyčajná.

Pri aplikácii tank-mix kombinácie s prípravkami TRI STAR 50 SG a HERBI STAR 200 EC platí navyše spektrum herbicídnej účinnosti uvedené na etiketách týchto prípravkov.

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 200 – 300 l/ha.
Maximálny počet ošetrení za vegetačné obdobie: 1 x

Prípravok aplikujte pozemným postrekom schválenými postrekovačmi a kvapkami strednej veľkosti. Prípravok aplikujte na jar, od začiatku
odnožovania do štádia 1. kolienka obilniny (BBCH 20-31), podľa rastovej fázy burín. Optimálne účinkuje, ak sú trávy v čase aplikácie vo fáze od 3
listov až do 1,5 kolienka (BBCH 13-21) a aktívne rastú. Účinok v neskorších rastových fázach nemusí byť vždy úplne spoľahlivý. Prerastené trávy sú však silne retardované v raste, ale ostávajú v poraste. Dlhodobé sucho znižuje efektivitu pôsobenia prípravku, preto je pri týchto podmienkach
potrebné postrek aplikovať v jednom z neskorších odporúčaných termínov.

Najlepšia účinnosť na metličku obyčajnú sa dosiahne vtedy, ak je priemerná denná teplota v čase aplikácie a pár dní po aplikácia okolo 10ºC. Prípravok neaplikujte na rastliny, ktoré sú poškodené mrazom, chorobami alebo škodcami. Taktiež prípravok neaplikujte v období mrazu, pri
teplote vyššej ako +28°C a relatívnej vlhkosti pod 30%. Pri používaní prípravku zabráňte prekrývaniu postrekových pásov (vrátane úvratí).

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Prípravok sa v priebehu vegetačného obdobia rozloží bez rizika pre následné plodiny. V prípade nevyhnutnosti predčasnej likvidácie rastlinného
porastu, na ktorý bol aplikovaný prípravok FENOXINN 110 EC (napr. v dôsledku poškodenia rastlín mrazom, chorobami alebo škodcami)
je možné po vykonaní prípravy pôdy pred výsevom na tomto poli pestovať všetky plodiny.
V prípade kombinovaného použitia prípravku FENOXINN 110 EC s prípravkami TRI STAR 50 SG a HERBISTAR 200 EC je nevyhnutné dodržiavať
odporúčania týkajúce sa striedania plodín uvedené na etiketách vyššie uvedených prípravkov a voľbu plodín ako aj starostlivosť o ne je potrebné konzultovať s vlastníkom autorizácie.

Plodina Účel použitiaDávka/haPoznámka
pšenica ozimná, tritikale, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, pšenica jarná metlička, ovos hluchý 0,7 l AT
pšenica ozimná, tritikale, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, pšenica jarnámetlička, ovos hluchý, jednoročné dvojklíčnolistové buriny0,5 l + (25g)1 + (0,4 l)2 (TM)1 TRISTAR 50 SG, TRIMAX 50 SG (TM)2 GALAPER 200 EC, HERBISTAR 200 EC

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.

Ďalšie produkty