Herbicídy

MONOGRA 700 SC

MONOGRA 700 SC je systémový herbicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu (SC) pre riedenie vodou určený na ochranu repy cukrovej proti dvojklíčnolistovým burinám.

Účinná látka: Metamitron 700 g/l

Balenie: 5 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku

Prípravok obsahuje účinnú látku metamitron, jej spôsob účinku spočíva v inhibícii fotosyntézy na úrovni fotosystému II. Buriny prípravok prijímajú prevažne koreňmi ale taktiež listami anásledne je transportovaný akropetálne (v smere od bázy k vrcholu). Buriny sa po aplikácii stávajú chlorotickými a úplne nekrotickými už za niekoľko dní. Najvhodnejšia aplikácia je v čase, keď sú buriny v štádiu klíčnych listov (BBCH 10-11) (bez ohľadu na vývojové štádium repy cukrovej a repy kŕmnej). Predpokladom účinku cez korene je dostatočná vlhkosť pôdy.

Spektrum herbecídnej účinnosti

Citlivé buriny: hviezdnica prostredná, fialka roľná, peniažtek roľný.
Stredne citlivé buriny: mrlík biely, horčiak broskyňolistý, ruman roľný, výmrv repky, láskavec ohnutý, kapsička pastierska.
Odolné buriny: veronika perzská, pohánkovec ovíjavý, hluchavka objímavá.

Pokyny pre aplikáciu

Repa cukrová (produkčné plochy a semenné porasty)
Odporúčané množstvo vody: 300 l/ha
Maximálny počet ošetrení : 3× za vegetačné obdobie Interval medzi aplikáciami: 7-12 dní
Odporúčaný postrek: stredné kvapky
Dátum aplikácie: prípravok sa používa od klíčnych listov až do štádia 9 listov repy cukrovej (BBCH 10 – 19) na dobre pripravenej vlhkej pôde (bez hrudiek) podľa nasledujúcej schémy:

Systém delenej aplikácie.
Prvá aplikácia (T1): buriny v rastovom štádiu klíčnych listov (BBCH 10), repa cukrová vo fáze klíčnych listov až 4 listov (BBCH 10 – 14).
Druhá aplikácia (T2): buriny v rastovom štádiu klíčnych listov (BBCH 10), repa cukrová vo fáze klíčnych až 6 listov (BBCH 10 – 16).
Tretia aplikácia (T3): buriny v rastovom štádiu klíčnych listov (BBCH 10), repa cukrová vo fáze 2 až 9 listov (BBCH 12 – 19).
Interval medzi aplikáciami: 7-12 dní.

Poznámky:

1. Buriny by mali byť v čase ošetrenia suché, porasty by sa mali ošetrovať najmenej 6 hodín pred očakávaným dažďom.

2. Prípravok neaplikujte:

  • počas dlhodobého sucha,
  • pri teplote vzduchu nad 25 °C,
  • na porastoch oslabených chorobami a škodcami, • na vlhké rastliny,
  • počas obdobia očakávaných mrazov

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Prípravok sa počas vegetačného obdobia rozkladá na úroveň, ktorá nepredstavuje hrozbu pre následné plodiny.

Ak je potrebné porast zaorať z dôvodu poškodenia rastlín mrazom, chorobami alebo škodcami (alebo z akéhokoľvek iného dôvodu), môžete pestovať na tom istom pozemku ako náhradnú plodinu:

  • v rovnakom vegetačnom období iba repu cukrovú alebo kŕmnu,
  • po 4 mesiacoch od poslednej aplikácie môžete pestovať ozimné obilniny,
  • všetky plodiny na jar v nasledujúcej vegetačnej sezóne.
PlodinaÚčel použitiaDávka/haODPoznámka
repa cukrovádvojklíčnolistové burinyT1:1,5 l, T2:1,5 l. T3:1,5 lATPOST, DA

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom

Ďalšie produkty