Herbicídy

STAPLER

Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu (SL) pre riedenie vodou proti dvojklíčnolistovým burinám v obilninách a kukurici.

Účinná látka: 2,4 – D 600 g/l

Balenie: 5l

Pôsobenie prípravku

Prípravok STAPLER s účinnou látkou 2,4 D je selektívny, systémovo pôsobiaci herbicíd. Prípravok pôsobí ako rastový herbicíd najmä na mladé rastliny v počiatočnom raste. Účinnosť prípravku je podporovaná vyššou teplotou a slnečným žiarením, nepriaznivo ovplyvňovaná nižšou teplotou (chladným počasím), suchom, zlou výživou rastlín a znížením slnečného žiarenia. Prípravok v chladnom počasí pôsobí pomalšie, k zvýšeniu účinnosti dôjde po zlepšení vegetačných podmienok. Prvý účinok STAPLER sa za priaznivých vegetačných podmienok prejaví 12-24 hodín po postreku.

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé buriny: ambrózia palinolistá, hluchavky, horčica roľná, hviezdica prostredná, iskerník roľný, iva voškovníkovitá, kapsička pastierska, loboda konáristá, mak vlčí, mlieče, mrlík biely, peniažtek roľný, pichliač obyčajný, pichliač roľný, podslnečník Theofrastov, pohánkovec ovíjavý, pupenec roľný, reďkev ohnicová, skorocely, štiavce, úhorník liečivý, voškovník obyčajný, výmrv repky, výmrv slnečnice, žltnica maloúborová.

Stredne citlivé buriny: drchnička roľná, durman obyčajný, fialky, horčiaky, chryzantémovka siatinová, konopnica napuchnutá, láskavec ohnutý, ľuľok čierny, nevädza poľná, nezábudka roľná, pakosty, podbeľ liečivý, pŕhľava dvojdomá, púpava lekárska, ruman roľný, sedmokráska obyčajná, starček obyčajný, zemedym lekársky.

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 300-400 l/ha

Maximálny počet aplikácií: 1x za vegetáciu

Obilniny bez podsevu ošetrujte vo fáze 3 listov (BBCH 13) až do konca odnožovania (BBCH 29).

Kukurica (okrem osivovej) ošetrujte pri zaburinení citlivými dvojklíčnolistovými burinami, vrátane trvácich, ako je pichliač, pupenec roľný a pod. Aplikujte od 2 do 6 listov kukurice (BBCH 12-16) t.j. pri výške od 15 do 20 cm.

Nepoužívajte prípravok pri vyšších teplotách ako +25 °C, alebo bezprostredne po daždi! Neaplikujte pri nebezpečenstve nočných mrazov, neošetrujte zoslabené porasty. Ošetrujte 12 hodín pred dažďom.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Pri dodržaní aplikačných podmienok uvedených v etikete nie sú žiadne obmedzenia pre pestovanie následných a náhradných plodín. Postrekom nesmú byť zasiahnuté susediace porasty. Mimoriadne citlivé sú zelenina, vinič chmeľ a preto v blízkosti citlivých plodín ošetrujte len pri vhodných podmienkach (bezvetrie, nižšie teploty), pri vysokých teplotách môžu byť citlivé plodiny poškodené aj výparmi prípravku.

PlodinaÚčel použitiaDávka/haOchranná doba
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikaleodolné dvojklíčnolistové buriny1 lAT
jačmeň jarný, pšenica ozimnádvojklíčnolistové buriny, pichliač1 l + (40-50 g)AT
kukuricadvojklíčnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny1,1 lAT
Ďalšie produkty