Herbicídy

BILOXA

Systémový, selektívny herbicíd vo forme emulzného koncentrátu (EC) pre postemergentné ošetrenie repky ozimnej, repky jarnej, repy cukrovej, slnečnice a sóje proti jednoročným aj trvácim trávovitým burinám a výmrvu obilnín.

Účinná látka: Clethodim 140 g/L (14,7% hm) Quizalofop-P-ethyl 70 g/L (7,4% hm)

Balenie: 5l

Pôsobenie prípravku

Prípravok na ochranu rastlín BILOXA® je systémový, selektívny herbicíd bez reziduálnej účinnosti pre postemergentné ošetrenie repky ozimnej, repky jarnej, repy cukrovej, slnečnice a sóje proti jedenoročným aj trvácim trávovitým burinám a výmrvu obilnín. Účinná látka Clethodim patrí do skupiny cyclohexanedionov (DIMs) so systémovým spôsobom účinku, je rýchlo absorbovaná a ľahko translokovaná z listov do koreňoveého systému a rastúcich častí rastliny. Účinná látka Quizalofop-P-ethyl patrí do chemickej skupiny aryloxyfenoxy-propionátov (FOP), ktorá je absorbovaná predovšetkým listami. Podľa HRAC sú obe účinné látky zaradené do skupiny A, spôsob účinku spočíva v inhibícii enzýmu Acetyl Coenzym A karboxylázy, ktorý zabraňuje tvorbe lipidov.

Po aplikácii je účinná látka rýchlo prijímaná a transponovaná do koreňového systému a nadzemných častí rastliny. Typickými prejavmi pri citlivých trávovitých burinách viditeľnými 2-5 týždňov po aplikácii je spomalenie rastu a žltnutie listov ošetrenej rastliny a následné odumieranie.

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé buriny: jednoročné jednoklíčnolistové buriny, výmrv obilnín, pýr plazivý, ježatka kuria, moháre, proso siate, prstovka krvavá, mohár zelený, cirok alepský

Pokyny pre aplikáciu

Pre zabezpečenie účinku nekultivujte minimálne jeden týždeň po aplikácii prípravku a to hlavne pri aplikácii na trváce trávovité buriny. Aplikujte vždy s vhodným zmáčadlom na báze esterifikovaného rastlinného oleja (napr. ISTROEKOL) Po aplikácii postreku by nemalo minimálne jednu hodinu pršať, aby sa zabezpečil príjem do rastliny. V prípade suchého priebehu počasia, mrazu, zatopenia, prirodzeného odumierania alebo iných prírodných podmienok môžu buriny prijímať menej aplikovaného prípravku. Neaplikujte keď je teplota resp. vlhkosť príliš nízka alebo vysoká. Optimum je 8-25 °C a vlhkosť nad 65%.

Maximálny počet aplikácií: 1x za vegetáciu plodiny Objem vody: 200 – 400 L/ha

Prípravok účinkuje len na rastliny, ktoré boli v čase aplikácie vzídené.

Optimálny termín aplikácie je:

  • Od 3 listov do začiatku odnožovania jednoročných trávovitých burín a výmrvu obilnín
  • Od 15-20 cm dĺžky stonky trvácich trávovitých burín.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Prípravok na ochranu rastlín BILOXA nemá negatívny vplyv na následné a náhradné dvojklíčnolistové pestované plodiny. Plodiny citlivé na graminicídy nevysievajte skôr ako 4 týždne po aplikácii prípravku na ochranu rastlín BILOXA.

Vplyv na susediace plodiny – neaplikujte za veterného počasia a zabezpečte, aby postreková kvapalina nezasiahne susediace porasty. Odporúča sa použiť trysky redukujúce úlet postrekovej kvapaliny, hlavne v prípade, že je na priľahlých pozemkoch pestovaná obilnina.

PLODINAÚČEL POUŽITIADÁVKA/ HaOCHRANNÁ DOBAPOZNÁMKA
repka ozimná, repka jarnávýmrv obilnín, citlivé jednoročné jednoklíčnolistové buriny0,35-0,5 L + (1 L)AT(TM) s adjuvantom na báze esterifikovaného repkového oleja (napríklad Istroekol)
repka ozimná, repka jarnáodolné* jednoročné jednoklíčnolistové buriny1 L + (1 L)AT(TM) s adjuvantom na báze esterifikovaného repkového oleja (napríklad Istroekol)
repka ozimná, repka jarnátrváce jednoklíčnolistové buriny0,75 L – 1 L + (1 L)AT(TM) s adjuvantom na báze esterifikovaného repkového oleja (napríklad Istroekol)
repa cukrovávýmrv obilnín, citlivé jednoročné jednoklíčnolistové buriny0,35-0,5 L + (1 L)110 dní(TM) s adjuvantom na báze esterifikovaného repkového oleja (napríklad Istroekol)
repa cukrováodolné* jednoročné jednoklíčnolistové buriny1 L + (1 L)110 dní(TM) s adjuvantom na báze esterifikovaného repkového oleja (napríklad Istroekol)
repa cukrovátrváce jednoklíčnolistové buriny0,75 L – 1 L + (1 L)110 dní(TM) s adjuvantom na báze esterifikovaného repkového oleja (napríklad Istroekol)
slnečnica výmrv obilnín, citlivé jednoročné jednoklíčnolistové buriny0,35-0,5 L + (1 L)100 dní(TM) s adjuvantom na báze esterifikovaného repkového oleja (napríklad Istroekol)
slnečnica odolné* jednoročné jednoklíčnolistové buriny1 L + (1 L)100 dní(TM) s adjuvantom na báze esterifikovaného repkového oleja (napríklad Istroekol)
slnečnica trváce jednoklíčnolistové buriny0,75 L – 1 L + (1 L)100 dní(TM) s adjuvantom na báze esterifikovaného repkového oleja (napríklad Istroekol)
sója výmrv obilnín, citlivé jednoročné jednoklíčnolistové buriny0,35-0,5 L + (1 L)90 dní(TM) s adjuvantom na báze esterifikovaného repkového oleja (napríklad Istroekol)
sója odolné* jednoročné jednoklíčnolistové buriny1 L + (1 L)90 dní(TM) s adjuvantom na báze esterifikovaného repkového oleja (napríklad Istroekol)
sója trváce jednoklíčnolistové buriny0,75 L – 1 L + (1 L)90 dní(TM) s adjuvantom na báze esterifikovaného repkového oleja (napríklad Istroekol)

*podľa herbicídov s účinnou látkou zo skupiny aryloxyfenoxy-propionátov (FOP) podľa HRAC

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom

Ďalšie produkty