Herbicídy

OCEAL

Selektívny postrekový herbicídny prípravok vo forme vodou rozpustných granúl (SG) určený na ničenie dvojklíčnolistových burín v kukurici.

Účinná látka: dicamba 700 g/kg,

Balenie: 1,5 kg HdPe kanister

Pôsobenie prípravku

Prípravok OCEAL je herbicíd s účinnou látkou dicamba zo skupiny aminobenzoových kyselín. Účinná látka dicamba preniká do rastliny prevažne listami, stonkami a je rozvádzaná až do koreňov, takže spoľahlivo ničí i trváce buriny. V pletive citlivých rastlín nepriaznivo ovplyvňuje fotosyntézu a delenie buniek. Spôsobuje tak deformáciu listov a stoniek s následným odumretím celej rastliny. OCEAL sa vyznačuje vysokou toleranciou voči ošetrovaným rastlinám.

Spektrum herbecídnej účinnosti

Citlivé buriny: mrlík biely, mrlík hybridný, fialka roľná, láskavce
Stredne citlivé buriny: pichliač roľný, pohánkovec ovíjavý, hluchavka purpurová.

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 200 – 400 l /ha
Maximálny počet aplikácií počas vegetačného obdobia: 1x

OCEAL aplikujte na jar, v období, kedy má plodina tri listy (bbcH 13) až do fázy vyvinutého 6. listu (bbcH 16 ). buriny sú najcitlivejšie vo fáze 2 – 4 pravých listov (bbcH 12-14). Prípravok má najlepší účinok v období aktívneho rastu burín a keď je pôda vlhká. Na zvýšenie účinnosti prípravku je vhodné pridať zmáčadlo/ tenzid.

Aplikujte len za bezvetria prípadne pri miernom vánku. Neaplikujte ak očakávate dážď 12 hodín pred aplikáciou! Neaplikujte, ak nastane výrazný pokles teplôt (chlad a mráz). Neaplikujte prípravok pri teplotách pod +10°c a nad +28°c. Neošetrujte porasty kukurice poškodené nočným kolísaním teplôt. Zabráňte prekrytiu postrekových pásov.

Plodina Neošetrujte prípravkom OCEAL porasty trpiace poškodením spôsobeného inými herbicídmi alebo porasty trpiace stresom v dôsledku napadnutia škodcami alebo chorobami, výživového deficitu a poveternostných podmienok.

Prípravok METAX 500 Sc a ostatné prípravky na ochranu rastlín, ktoré obsahujú účinnú látku metazachlór používajte len 1x za tri roky na tom istom pozemku a to v dávkach, ktoré celkovo nepresahujú 1,0 kg účinnej látky na 1 ha.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Po plodinách ošetrených herbicídom OCEAL je možné v bežnom osevnom postupe a po orbe zaradiť obilniny, repku ozimnú, bôb alebo trávy. Na jar je zaradenie plodín bez obmedzenia. V prípade nutnosti zaorania ošetreného porastu je možné bez obmedzenia zasiať iba jarné obilniny. Prípravok nesmie zasiahnuť susediace plodiny ani okolité porasty! Pozor na úlet aplikačnej kvapaliny pri ošetrení v blízkosti pestovaných dvojklíčnolistových rastlín.

PlodinaÚčel použitiaDávka/haODPoznámka
Kukuricadvojklíčolistové buriny0,5 kg60 dníNa zrno, na siláž
Ďalšie produkty