Fungicídy

RADIAL

Postrekový fungicídny prípravok vo forme emulzného koncentrátu (EC) určený na ochranu pšenice ozimnej a jačmeňa jarného proti múčnatke trávovej.

Účinná látka: Fenpropidin 750 g/l (80,6 % hm)

Balenie: 5l

Pôsobenie prípravku

Prípravok RADIAL je systémový fungicíd s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Prípravok obsahuje účinnú látku fenpropidin zo skupiny morfolínov, ktorých mechanizmom účinku je inhibícia izomerázy a reduktázy v biosyntéze sterolu v mitochondriách buniek hubových patogénov. Mechanizmus účinku je odlišný od azolov. Účinná látka fenpropidin je prijímaná listami a stonkami rastlín a následne je transpiračným prúdom systémovo rozvádzaná do celej rastliny. Pôsobí proti múčnatke trávovej (Erysiphe graminis). Doba účinnosti prípravku sa pohybuje v rozmedzí 3-4 týždňov po aplikácii.

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 250 – 400 l/ha

Max. počet aplikácií: 2x

Interval medzi aplikáciami: 21 – 28 dní

Prípravok sa aplikuje pozemne postrekom – schválenými aplikačnými zariadeniami.
Prípravok nemožno aplikovať letecky.

Jačmeň jarný, pšenica ozimná

Prípravok aplikujte proti múčnatke trávovej preventívne alebo pri objavení sa prvých príznakov choroby v období od fázy začiatku steblovania do stredu klasenia (BBCH 30 – 55).
Ošetrenie je možné opakovať po 3 – 4 týždňoch v závislosti od podmienok a intenzity infekčného tlaku patogéna.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Pestovanie následných a náhradných plodín je bez obmedzenia. Zabráňte úletu postrekovej kvapaliny na susediace plodiny.

PlodinaÚčel použitiaDávka/haOchranná dobaPoznámka
Jačmeň jarný, pšenica ozimnáMúčnatka trávová0,75 l42 dní-