Fungicídy

ENTARGO

ENTARGO je postrekový fungicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC) so systémovým účinkom, určený na ochranu obilnín proti hubovým chorobám.

Účinná látka: Boscalid 500 g/l (42,74 % hm)

Balenie: 5l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku

ENTARGO® je systémovo pôsobiaci fungicíd. Do rastliny preniká cez listový povrch a účinná látka je potom rozvádzaná akropetálne pletivami rastlín.

ENTARGO® zabraňuje klíčeniu spór, predlžovaniu a rastu mycélia a sporulácii. Účinok aktívnej látky boscalid spočíva v tom, že na molekulárnej úrovni inhibuje enzým SDH, ktorý je súčasťou krebsovho aj citrátového cyklu a taktiež patrí do skupiny flavoproteínov, ktoré vnášajú elektróny do mitochondrií v dýchacom reťazci. Takže inhibíciou SDH ovplyvňuje tok uhlíka v rozhodujúcich metabolitoch i množstvo ATP. Zníženie množstva stavebných látok pre aminokyseliny a cukry s redukciou množstva energie významne zasahuje do rastových a životných pochodov bunky.

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 100-300 l/ha

Maximálny počet ošetrení: 1x za vegetáciu plodiny.

Pšenica ozimná, pšenica jarná:

Proti septorióze a hrdziam ošetrujte pri objavení sa prvých príznakov, od začiatku predlžovania stebla do konca metania (BBCH 30-49).
Proti steblolamu ošetrujte od začiatku predlžovania stebla až po fázu 2. kolienka (BBCH 30-32).

Jačmeň ozimný, jačmeň jarný:

Proti hnedej škvrnitosti jačmeňa ošetrujte pri objavení sa prvých príznakov, od začiatku predlžovania stebla do konca metania (BBCH 30-49).

PlodinaÚčel použitiaDávka/haODPoznámka
pšenica ozimná, pšenica jarná septoriózy pšenice, hrdze, steblolam0,7 l56 dní-
Jačmeň ozimný, jačmeň jarnýHnedá škvrnitosť jačmeňa0,7 l56 dní-