Fungicídy

GAVIAL 375 SC

Fungicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC), určený na ochranu pšenice ozimnej, tritikale ozimného, jačmeňa jarného a repky ozimnej proti hubovým chorobám.

Účinná látka: Prothioconazole 175 g/l (15,6 % hm), Azoxystrobin 200 g/l (17,8 % hm)

Balenie: 5 l

Pôsobenie prípravku

Prípravok GAVIAL 375 SC sa vyznačuje systémovým pôsobením, s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Prípravok pozostáva z dvoch účinných látok.

Azoxystrobin je účinná látka z chemickej skupiny B-methoxyakrylátov, ktorá sa vyznačuje translaminárnym a lokálno-systémovým účinkom. Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii transportu elektrónov pri dýchaní mitochondrií. Tento mechanizmus účinku umožňuje použiť prípravok proti chorobám, pri ktorých bola zaznamenaná znížená citlivosť k iným skupinám účinných látok v dôsledku rezistencie. Preventívny účinok vyžaduje, aby aplikácia bola vykonaná pred alebo na začiatku infekcie.

Prothioconazole patrí do chemickej skupiny azolov. Zasahuje do biosyntézy ergosterolov buniek patogéna (DMI), kde inhibuje demethyláciu lanosterolu na pozíciách 14 alebo 24 methylén dihydrolanosterolu. Prothioconazole je systémová účinná látka, ktorá po aplikácii rýchlo preniká do vodivých pletív ošetrovaných rastlín a je akropetálne pozvoľne transportovaná vo vnútri rastlín. Prothioconazole preniká aj do tých častí rastlín, ktoré neboli postrekom priamo zasiahnuté. Vyznačuje sa dlhodobou účinnosťou, pôsobí širokospektrálne a má preventívny, kuratívny a eradikatívny účinok.

Pokyny pre aplikáciu

Prípravok preukázal tiež vedľajší účinok proti fuzariózam báz stebiel, septorióze pšenice v pšenici ozimnej (pri max. 2 aplikáciách),  proti fuzariózam báz stebiel v tritikale ozimnom a taktiež proti verticíliovému vädnutiu v repke ozimnej.

Pšenica ozimná
Dávka vody: 200 – 300 l/ha

Steblolam, rizoktóniová koreňová hniloba obilnín
Maximálny počet aplikácii: 1× za vegetačné obdobie plodiny.

Prípravok aplikujte preventívne alebo ihneď po objavení sa prvých príznakov chorôb, na jar, od fázy objavenia sa 5. odnože do fázy 2. kolienka (BBCH 25-32). V prípade steblolamu odporúčame vykonávať ošetrenie od začiatku rastovej fázy steblovania (BBCH 30).

Helmintosporióza pšenice (DTR), hrdza ražná, hrdza plevová
Maximálny počet aplikácii: 1× za vegetačné obdobie plodiny.
Prípravok aplikujte preventívne alebo ihneď po objavení sa prvých príznakov chorôb, od fázy vlajkového listu do fázy viditeľných prvých ostí (BBCH 39-49).

Septorióza plevová, fuzariózy klasov
Maximálny počet aplikácii: 1× za vegetačné obdobie plodiny.
Prípravok aplikujte preventívne alebo ihneď po objavení sa prvých príznakov chorôb, od začiatku do konca fázy kvitnutia (BBCH 61-69).

Múčnatka trávová
Maximálny počet aplikácii: 2× za vegetačné obdobie plodiny.
Interval medzi aplikáciami: 21 dní.
Prípravok aplikujte preventívne alebo ihneď po objavení sa prvých príznakov chorôb, na jar od fázy 1. kolienka do fázy vlajkového listu (BBCH 31-39). Druhé ošetrenie vykonajte v rastovom štádiu od konca metania až do konca fázy klasenia (BBCH 49 – 59).

Repka ozimná
Dávka vody: 200 – 300 l/ha
Maximálny počet aplikácii: 1× za vegetačné obdobie plodiny.

Biela hniloba
Prípravok aplikujte preventívne alebo ihneď po objavení sa prvých príznakov chorôb, od fázy žltého puku do fázy plného kvitnutia (BBCH 59-65).

Čerň repková
Prípravok aplikujte preventívne alebo ihneď po objavení sa prvých príznakov choroby, od fázy plného kvitnutia do konca fázy kvitnutia (BBCH 65-69).
Z dôvodu ochrany včiel alebo iného opeľujúceho hmyzu neaplikujte na kvitnúci porast počas denného letu včiel, aplikáciu vykonajte vo večerných hodinách.

Tritikale ozimné
Dávka vody: 200 – 300 l/ha

Rizoktóniová koreňová hniloba obilnín
Maximálny počet aplikácii: 1× za vegetačné obdobie plodiny.
Prípravok aplikujte preventívne alebo ihneď po objavení sa prvých príznakov chorôb, na jar, od fázy objavenia sa 5. odnože do fázy 2. kolienka (BBCH 25-32).

Múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť
Maximálny počet aplikácii: 1× za vegetačné obdobie plodiny.
Prípravok aplikujte preventívne alebo ihneď po objavení sa prvých príznakov chorôb, na jar, od začiatku rastovej fázy steblovania do konca fázy klasenia (BBCH 30-59).

Helmintosporióza pšenice (DTR), hrdza ražná, hrdza plevová
Maximálny počet aplikácii: 1× za vegetačné obdobie plodiny.
Prípravok aplikujte preventívne alebo ihneď po objavení sa prvých príznakov chorôb, od fázy vlajkového listu do fázy viditeľných prvých ostí (BBCH 39-49).

Septorióza plevová, fuzariózy klasov
Maximálny počet aplikácii: 1× za vegetačné obdobie plodiny.
Prípravok aplikujte preventívne alebo ihneď po objavení sa prvých príznakov chorôb, od začiatku do konca fázy kvitnutia (BBCH 61-69).

Múčnatka trávová, septorióza plevová
Maximálny počet aplikácii: 2× za vegetačné obdobie plodiny.
Interval medzi aplikáciami: 21 dní.
Prípravok aplikujte preventívne alebo ihneď po objavení sa prvých príznakov chorôb, na jar od fázy 1. kolienka do konca fázy vlajkového listu (BBCH 31-39). Druhé ošetrenie vykonajte od fázy viditeľných prvých ostí do konca fázy klasenia (BBCH 49 – 59).

Jačmeň jarný
Dávka vody: 200 – 300 l/ha

Fuzariózy klasov
Maximálny počet aplikácii: 1× za vegetačné obdobie plodiny.
Prípravok aplikujte preventívne alebo ihneď po objavení sa prvých príznakov choroby, od fázy viditeľných prvých ostí do začiatku fázy klasenia (BBCH 49-51).

Múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa
Maximálny počet aplikácii: 2× za vegetačné obdobie plodiny.
Interval medzi aplikáciami: 21 dní.
Prípravok aplikujte preventívne alebo ihneď po objavení sa prvých príznakov chorôb, od konca fázy odnožovania do fázy, kedy je vlajkový list už viditeľný, ešte stočený (BBCH 29-37). Druhé ošetrenie vykonajte od fázy viditeľných prvých ostí do konca fázy klasenia (BBCH 49 – 59).

PlodinaÚčel použitiaDávka/haOchranná doba
pšenica ozimnásteblolam, rizoktóniová koreňová hniloba obilnín, helmintosporióza pšenice, (DTR), hrdza ražná, hrdza plevová, septorióza plevová, fuzariózy klasov, múčnatka trávová 1,0 l35 dní
repka ozimnábiela hniloba, čerň repková1,0 l56 dní
tritikale ozimnérizoktóniová koreňová hniloba obilnín, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť helmintosporióza pšenice (DTR), hrdza ražná, hrdza plevová, septorióza plevová, fuzariózy klasov 1,0 l35 dní
jačmeň jarnýfuzariózy klasov, múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa1,0 l35 dní