Fungicídy

PROTIKON 250 EC

Fungicídny prípravok vo forme emulzného koncentrátu (EC), určený na ochranu pšenice a repky proti hubovým chorobám.

Účinná látka: Prothioconazole 250 g/l (24,6 % hm)

Balenie: 5L HDPE kanister

Pôsobenie prípravku

PROTIKON 250 EC je systémový prípravok s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Prípravok je určený na aplikáciu plošnými samohybnými alebo ťahanými postrekovačmi.

Pokyny pre aplikáciu

Pšenica ozimná

Fuzariózy báz stebiel, fuzariózy klasov, steblolam, múčnatka trávová, septorióza plevová, helmintosporióza pšenice (DTR), hrdza ražná

Dávka vody: 200 – 300 l/ha

Maximálny počet aplikácii za vegetačné obdobie plodiny: 1×

Odporúčaný spôsob postreku: malé kvapky

Prípravok aplikujte preventívne alebo ihneď po zistení prvých príznakov chorôb, na jar od fázy objavenia sa 6. odnože do začiatku kvitnutia (BBCH 26-61).

Proti chorobám koreňov aplikujte prípravok od fázy začiatku predlžovania do fázy 2. kolienka (BBCH 30-32).

Proti chorobám klasov aplikujte prípravok od začiatku do konca kvitnutia (BBCH 61-69).

Septoriózy pšenice

Dávka vody: 200 – 300 l/ha

Maximálny počet aplikácii za vegetačné obdobie plodiny: 2×

Odporúčaný spôsob postreku: malé kvapky

Prípravok aplikujte preventívne alebo ihneď po zistení prvých príznakov choroby, na jar od fázy objavenia sa 7. odnože, do konca klasenia (BBCH 27-59).

Interval medzi aplikáciami: minimálne 21 dní.

Repka ozimná

Dávka vody: 200 – 300 l/ha

Maximálny počet aplikácii za vegetačné obdobie plodiny: 1×

Odporúčaný spôsob postreku: malé kvapky

Biela hniloba

Prípravok aplikujte preventívne podľa signalizácie alebo ihneď po zistení prvých príznakov choroby, od fázy začiatku kvitnutia do fázy plného kvitnutia (BBCH 61-65).

Čerň repková, fómová hniloba

Prípravok aplikujte preventívne podľa signalizácie alebo ihneď po zistení prvých príznakov chorôb, od fázy plného kvitnutia do konca kvitnutia (BBCH 65-69).

PlodinaÚčel použitiaDávka/haOchranná doba
pšenica ozimnáfuzariózy báz stebiel, fuzariózy klasov steblolam, múčnatka trávová, helmintosporióza pšenice (DTR), hrdza ražná, septorióza plevová, septoriózy pšenice0,8 l35 dní
repka ozimnábiela hniloba, čerň repková, fómová hniloba0,8 l56 dní