Fungicídy

BUKAT 500 SC

BUKAT 500 SC je systémový fungicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC), určený na ochranu pšenice ozimnej, tritikale, raže, jačmeňa jarného arepky ozimnej proti hubovým chorobám.

Účinná látka: tebuconazole 500 g/l (45,4 % hm)

Balenie: 5 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku

BUKAT 500 SC je systémový fungicídny prípravok spreventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Účinná látka tebuconazole patriaca do chemickej skupiny azolov je absorbovaná do vegetatívnych častí rastlín atransportovaná prevažne akropetálne (t.j. vsmere od bázy kvrcholu), inhibuje biosyntézu ergosterolov v štyroch polohách metabolizmu, čo významne znižuje riziko vytvárania rezistencie patogénov.

Pokyny pre aplikáciu

Pšenica ozimná

múčnatka trávová, hrdza pšeničná, septorióza pšenice, septorióza plevová

Termín aplikácie: Prípravok používajte preventívne alebo okamžite po objavení sa prvých príznakov ochorení od rastovej fázy 3. kolienka do konca klasenia (BBCH 33-59). V prípade, ak je potrebné vykonať dve ošetrenia, prvé ošetrenie urobte od rastovej fázy 3. kolienka do skorého metania (BBCH 33-41), druhé ošetrenie urobte v čase od štádia viditeľných prvých ostí do konca klasenia (BBCH 49-59).

Jačmeň jarný

Termín aplikácie: Prípravok používajte preventívne alebo okamžite po objavení sa prvých príznakov ochorení, od rastovej fázy 3. kolienka do plného klasenia, keď je 60 % klasu viditeľných (BBCH 33- 56). V prípade, ak je potrebné urobiť dve ošetrenia, prvé ošetrenie vykonajte od rastovej fázy 3. kolienka do skorého metania (BBCH 33-41), druhé ošetrenie urobte v čase od štádia viditeľných prvých ostí do plného klasenia, keď je 60 % klasu viditeľných (BBCH 49-56).

Repka ozimná

Schéma 1 (jar)
Počet ošetrení: 1

Termín aplikácie: Prípravok používajte preventívne alebo okamžite po zistení prvých príznakov ochorení, od fázy začiatku predlžovania byle do fázy – samostatných kvetných pupeňov (hlavné kvetenstvo) (BBCH 30-55), alebo vo fáze kvitnutia (BBCH 61- 68).

Schéma 2 (jeseň a jar)
Počet ošetrení: 2

Termín aplikácie: Prípravok používajte preventívne alebo okamžite po zistení prvých príznakov ochorení. Prvé ošetrenie (v dávke 0,4 l/ha) vykonajte na jeseň vo fáze prvého až ôsmeho listu (BBCH 11-18). Druhé ošetrenie (v dávke 0,5 l/ha) by sa malo uskutočňovať na jar vo fáze viditeľného predĺženia 2. internódia do konca predlžovania rastu stonky (BBCH 32-39).

Použitie prípravku BUKAT 500 SC zabraňuje nadmernému rastu rastlín (obmedzenie rastu predlžovania hlavného výhonku), a tým zlepšuje tvar repky olejnej.

PlodinaÚčel použitiaDávka/haOchranná dobaPoznámka
pšenica ozimná, triticalemúčnatka trávová, hrdza pšeničná, septorióza pšenice, septorióza plevová0,5 lAT
ražmúčnatka trávová, hrdza ražná0,5 lAT
jačmeň jarnýmúčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná0,5 lAT
repka ozimnáčerň repková, múčnatka kapustovitých rastlín, fómová hniloba kapustovitých ras- tlín cylindrosporióza kapustovitých rastlín0,5 l68 dníSchéma 1
repka ozimnáčerň repková, fómová hniloba kapustovitých rastlín (stredná úroveň eradikácie)0,4 l - 0,5 l68 dníSchéma 1

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.