Fungicídy

Fungicídy sú chemické látky používané na ničenie húb a plesní. Patria medzi pesticídy. Patria sem aj moridlá, ktoré sa používajú na ochranu osiva.

BUKAT 500 SC

BUKAT 500 SC je systémový fungicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu (SC) pre riedenie vodou, určený na ochranu pšenice ozimnej, tritikale, raže a jačmeňa jarného proti chorobám listov a klasov.

Účinná látka: tebuconazole 500 g/l

Balenie: 5 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku

BUKAT 500 SC ® je systémový fungicídny prípravok s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom.
Účinná látka tebuconazole patriaca do chemickej skupiny azolov je absorbovaná do vegetatívnych častí rastlína transportovaná prevažne akropetálne (t.j. v smere od bázy k vrcholu), inhibuje biosyntézu ergosterolov v štyroch polohách metabolizmu, čo významne znižuje riziko vytvárania rezistencie patogénov.

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 200 – 300 l/ha
Maximálny počet ošetrení: 2x za vegetáciu, interval medzi aplikáciami je 21 dní.

Maximálne množstvo prípravku použité za vegetáciu je
1 l/ha t.j. maximálne 500 g/ha tebuconazole.

Odporúčaná aplikácia: kvapky strednej veľkosti

Pšenica ozimná

múčnatka trávová, hrdza pšeničná, septorióza pšenice, septorióza plevová

Termín aplikácie: Prípravok používajte preventívne alebo okamžite po objavení sa prvých príznakov ochorení od rastovej fázy 3. kolienka do konca klasenia (BBCH 33-59). V prípade, ak je potrebné vykonať dve ošetrenia, prvé ošetrenie urobte od rastovej fázy 3kolienka do skorého metania (BBCH 33-41), druhé ošetrenie urobte v čase od štádia viditeľných prvých ostí do konca klasenia (BBC H 49-59).
V prípade použitia prípravku BUKAT 500 SC v zmesi s Propico 250 EC/Weto 250 EC, túto zmes použite najneskôr do stredu klasenia (BBC H 55).

Raž

múčnatka trávová, hrdza ražná
Termín aplikácie: Prípravok používajte
preventívne alebo okamžite po objavení sa prvých
príznakov ochorení od rastovej fázy 3. kolienka do
konca klasenia (BBCH 33-59). V prípade, ak je
potrebné vykonať dve ošetrenia, prvé ošetrenie
urobte od rastovej fázy 3. kolienka do skorého
metania (BBCH 33-41), druhé ošetrenie urobte v
čase od začiatku do konca klasenia (BBCH 51-59).

Tritikale

múčnatka trávová, hrdza pšeničná, septorióza plevová, septorióza pšenice

Termín aplikácie: Prípravok používajte preventívne alebo okamžite po objavení sa prvých príznakov ochorení, od rastovej fázy 4. kolienka (BBCH 34) do plného klasenia, keď je 70 % klasu viditeľných (BBCH 57). V prípade, ak je potrebné urobiť dve ošetrenia, prvé ošetrenie urobte od rastovej fázy 4. kolienka(BBC H 34) do skorého metania (BBCH 41), druhé ošetrenie urobte v čase od štádia viditeľných prvých ostí (BBC H 49) do plného klasenia, keď je 70 % klasu viditeľných (BBCH 57).
V prípade použitia prípravku BUKAT 500 SC v
zmesi s Propico 250 EC/Weto 250 EC, túto zmes
použite najneskôr do stredu klasenia (BBCH 55).

Jačmeň jarný

múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná
Termín aplikácie: Prípravok používajte
preventívne alebo okamžite po objavení sa prvých
príznakov ochorení, od rastovej fázy 3. kolienka do plného klasenia, keď je 60 % klasu viditeľných
(BBCH 33-56). V prípade, ak je potrebné urobiť
dve ošetrenia, prvé ošetrenie vykonajte od rastovej fázy 3. kolienka do skorého metania (BBC H 33-41), druhé ošetrenie urobte v čase od štádia viditeľných prvých ostí do plného klasenia, keď je 60 % klasu viditeľných (BBC H 49-56).
V prípade použitia prípravku BUKAT 500 SC v
zmesi s Propico 250 EC/Weto 250 EC, túto zmes
použite najneskôr do stredu klasenia (BBC H 54).

Návod na použitie

PlodinaÚčel použitiaDávka/haOchranná doba
pšenica ozimnámúčnatka trávová, hrdza pšeničná, septorióza pšenice, septorióza plevová0,5 l
0,25 l + (0,5 l) - (TM) Weto 250 EC
AT
tritikalemúčnatka trávová, hrdza pšeničná, septorióza pšenice, septorióza plevová0,5 l
0,25 l + (0,5 l) - (TM) Weto 250 EC
AT
ražmúčnatka trávová, hrdza ražná0,5 lAT
jačmeň jarnýmúčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmennáseptorióza plevová 0,5 l 0,25 l + (0,5 l) - (TM) Weto 250 ECAT

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.