Fungicídy

MOLLIS 450 SC

MOLLIS 450 SC je fungicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC), určený na preventívne a intervenčné použitie na ochranu jačmeňa jarného proti hubovým chorobám.

Účinná látka: azoxystrobin 200 g/l (17,8 % hm), tebuconazole 125 g/l (11,1 % hm), difenoconazole 125 g/l (11,1 % hm)

Balenie: 5 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku

Prípravok obsahuje kombináciu 3 účinných látok, z ktorých 2 patria do skupiny azolov a jedna do skupiny strobilurínov.
Difenoconazole a tebuconazole sú systémové triazoly s dlhotrvajúcim preventívnym a kuratívnym účinkom na široké spektrum plodín proti rôznym hubovým chorobám. Pôsobia ako inhibítory C14-demetylácie v biosyntéze sterolov. Inhibícia produkcie sterolov vedie k znižovaniu priepustnosti bunkovej membrány, čo vedie k následnej akumulácii nežiaducich látok v bunke.

Azoxystrobin takisto pôsobí na široké spektrum chorôb postihujúcich rôzne plodiny.
Je to systémový fungicíd s translaminárnym účinkom a je translokovaný v xyléme, kde inhibuje klíčenie spór, tak chráni plodinu pred napadnutím rôznymi mikroorganizmami. Azoxystrobín inhibuje transport elektrónov, čo vedie k inhibícii dýchania húb.

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 200-300 l/ha
Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 2x
Interval medzi aplikáciami: 21 dní

Prípravok aplikujte preventívne, alebo pri prvých známkach ochorenia. V prípade 1 aplikácie od fázy 2. kolienka po fázu plného kvitnutia (BBCH 32 – 65).
V prípade 2 aplikácií: 1. aplikácia od fázy 2. kolienka po fázu vlajkového listu (BBCH 32 – 37) a 2. aplikácia od fázy, keď je 20 % klasu vyrasteného, až po štádium plného kvitnutia (BBCH 52 – 65).
Použite výrobok pri teplote vzduchu nad 12 °C.

PlodinaÚčel použitiaDávka/ha Ochranná doba
jačmeň jarnýmúčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa0,9 - 1,0 l45 dní