Fungicídy

NORIOS

Fungicíd vo forme suspenzného koncentrátu (Sc) s translaminárnym, systémovým ochranným účinkom pre použitie v obilninách, hrachu, zemiakoch, repke ozimnej a jarnej.

Účinná látka: azoxystrobin 250 g/l

Balenie: 5 l HdPe kanister

Pôsobenie prípravku

Účinná látka Azoxystrobin patrí do chemickej skupiny b-methoxyakrylátov (strobilurinové deriváty). Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii transportu elektrónov pri dýchaní mitochondrií. Tento mechanizmus účinku umožňuje použiť prípravok NOriOS proti chorobám, pri ktorých bola zaznamenaná znížená citlivosť k iným skupinám účinných látok v dôsledku rezistencie. Účinná látka preniká do pletív rastlín (translaminárny a systémový účinok). Preventívny účinok vyžaduje, aby aplikácia bola urobená pred alebo na začiatku infekcie. Prípravok NOriOS na báze tejto účinnej látky sa vyznačuje širokým spektrom účinku. Pôsobí proti všetkým významným chorobám obilnín (pšenica, jačmeň, raž, tritikale, ovos). Účinkuje aj proti hubovým chorobám hrachu, fazule, zemiakov, repky, kapustovej zeleniny, cibuľovej zeleniny, mrkvy a špargli. Azoxystrobin sa vyznačuje dlhodobým účinkom. To umožňuje, v závislosti od prírastkov listov a od infekčného tlaku, zabrániť novej infekcii po dobu 3-8 týždňov. Azoxystrobin vyniká tým, že porasty obilnín sú dlhodobo zdravé a zelené (tzv. green efekt). Tento efekt sa významne prejavuje tak, že rastlina môže dlhšiu dobu tvoriť a následne ukladať asimiláty do zŕn. Výsledkom je nielen nadštandardne vyššie dosahovaná úroda, ale aj vyššia kvalita zrna (napr. HTS, podiel zrna na sitách a pod.).

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 250 – 300 l/ha
Maximálny počet aplikácii za vegetačné obdobie: 2×.

Pšenica jarná, pšenica ozimná jačmeň ozimný, jačmeň jarný

NOriOS aplikujte v pšenici vo fáze začiatku predlžovania stebla najneskôr do konca kvitnutia (bbcH 30-69) a v jačmeni vo fáze začiatku predlžovania stebla najneskôr do konca klasenia (bbcH 30-59). Preventívne, za predpokladu skorého nástupu silného infekčného tlaku, alebo pri výskyte prvých príznakov choroby aplikujte vo vývojovej fáze vlajkového listu najneskôr do prvých viditeľných ostí pšenice (bbcH 39-49 ), resp. začiatku predlžovania stebla najneskôr do vlajkového listu jačmeňa (bbcH 30-39). Neskôr, pre využitie špecifických vlastností NOriOS, na zabezpečenie ochrany vlajkového listu a maximálnej úrody a jej optimálnej kvality sa odporúča aplikácia vo fáze začiatok/stred klasenia najneskôr do konca kvitnutia (bbcH 51/55 – 69) v pšenici, resp. aplikácia vo fáze prvých viditeľných ostí/začiatok klasenia najneskôr do konca klasenia (bbcH 49/51 – 59) v jačmeni. Proti černiam na obilninách (cladosporium a Alternaria) aplikujte pri ich prvom výskyte v klase.

Raž, tritikale, ovos

interval medzi aplikáciami: min. 14 dní. NOriOS aplikujte preventívne za predpokladu skorého nástupu silného infekčného tlaku alebo pri výskyte prvých príznakov výskytu choroby. V raži a tritikale aplikujte vo fáze začiatku predlžovania stebla najneskôr do konca kvitnutia (bbcH 30 – 69), v ovse vo fáze začiatku predlžovania stebla najneskôr do konca klasenia (bbcH 30-59). Minimálna dávka vody je 100 l/ha. Pre zabezpečenie dostatočného pokrytia rastlín aplikačnou zmesou v prípade hustého porastu použite 250 – 300 l/ha.

Repka jarná, repka ozimná

interval medzi aplikáciami: min. 21 dní. Neodporúčame ošetrovať plodiny, ktoré sú v strese (napr. pre nedostatok zrážok). Pre dosiahnutie optimálnej účinnosti ošetrujte ihneď pri zistení prvých príznakov choroby, resp. na začiatku infekcie, keď sú vytvorené vhodné podmienky pre rozvoj infekcie. Pravidelne kontrolujte zdravotný stav porastu, aby prvé ošetrenie bolo možné urobiť okamžite pri zistení prvých príznakov vývoja choroby. druhé ošetrenie je potrebné urobiť pri pretrvávajúcom vysokom infekčnom tlaku choroby. Porasty ošetrujte vo fáze začiatku kvitnutia najneskôr na konci kvitnutia (bbcH 60-69). biela hniloba – NOriOS má byť aplikovaný preventívne v priebehu kvitnutia., najlepšie od začiatku kvitnutia do maximálneho kvitnutia (fáza bbcH 60-65). Ošetrenie je zamerané proti bielej hnilobe, ale preukazne obmedzí vývoj černi repkovej (Alternaria sp.).

PlodinaÚčel použitiaDávka/ haODPoznámka
pšenica jarná, pšenica ozimnáseptorióza pšenice, septorióza plevová, hrdza plevová, hrdza pšeničná, černe na obilninách1 l/ha35
ražhrdza pšeničná, rynchospóriová, škvrnitosť jačmeňa1 l/ha35
tritikalehrdza pšeničná, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa1 l/ha35
jačmeň jarný, jačmeň ozimnýhnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, ryn- chospóriová škvrnitosť jačmeňa1 l/ha35
ovoshrdza ovsená1 l/ha35
repka jarná, repka ozimnáčerň repková, biela hniloba1 l/ha21
hrachantraknóza hrachu1 l/ha36na zrno
hrachantraknóza hrachu1 l/ha14konzervárenský