Rastové regulátory

TREGUS 500 EC

TREGUS 500 EC je regulátor rastu rastlín vo forme emulzného koncentrátu (EC). Prípravok sa používa na skrátenie stebla a k zvýšeniu odolnosti proti poliehaniu pšenice ozimnej, tritikale, raže ozimnej, jačmeňa ozimného a jačmeňa jarného pestovaných v intenzívnych technológiách s vysokou úrovňou dusíkatého hnojenia.

Účinná látka: Trinexapac 500 g/l (39,7 % hm)

Pôsobenie prípravku

Mechanizmus účinku prípravku spočíva v zastavení syntézy giberelínov. Prípravok je prijímaný hlavne listami a stonkami rastlín a je rýchlo translokovaný do meristematických pletív, čím sa zabráni nadmernému predlžovaniu internódií. Skrátenie a spevnenie internódií zvyšuje odolnosť proti poliehaniu. Intenzita účinku závisí od vývojovej fázy plodiny, odrody, polohy a poveternostných podmienok. Najvýraznejšie skrátené sú internódiá, ktoré v čase aplikácie intenzívne rastú.

Pokyny pre aplikáciu

Pšenica ozimná

Dávka vody: 200-300 l/ha
Maximálny počet ošetrení za vegetačné obdobie: 1x
Termín aplikácie: Prípravok aplikujte pri jednorazovej aplikácii od rastovej fázy začiatku predlžovania stebla (BBCH 30) do rastovej fázy vyvinutého vlajkového listu (BBCH 39).

Prípravok je možné aplikovať aj v delenej aplikácii:
Prvé ošetrenie: 0,15 l/ha
Druhé ošetrenie: 0,15 l ha
Maximálny počet ošetrení za vegetačné obdobie: 2x
Interval medzi aplikáciami: 7-25 dní

Prvé ošetrenie vykonajte od konca odnožovania do fázy viditeľného tretieho kolienka (BBCH 29-33) a nasledujúce ošetrenie od fázy viditeľného tretieho kolienka do fázy vyvinutého vlajkového listu (BBCH 33-39).

Tritikale

Dávka vody: 200-300 l/ha
Maximálny počet ošetrení za vegetačné obdobie: 1x
Termín aplikácie: Prípravok aplikujte od fázy začiatku predlžovania stebla (BBCH 30) do fázy viditeľného šiesteho kolienka (BBCH 36).

Raž ozimná

Dávka vody: 200-300 l/ha
Maximálny počet ošetrení za vegetačné obdobie: 1x
Termín aplikácie: Prípravok aplikujte pri jednorazovej aplikácii od konca fázy odnožovania do fázy viditeľného siedmeho kolienka (BBCH 29-37).

Prípravok je možné aplikovať aj v delenej aplikácii:
Prvé ošetrenie: 0,15 l/ha
Druhé ošetrenie: 0,15 l/ha
Maximálny počet ošetrení za vegetačné obdobie: 2x
Interval medzi aplikáciami: 6-16 dní
Prvé ošetrenie urobte od konca fázy odnožovania do fázy viditeľného siedmeho kolienka (BBCH 29-37) a nasledujúce ošetrenie od fázy viditeľného piateho kolienka do štádia vlajkového listu (BBCH 35-39).

Jačmeň ozimný

Dávka vody: 200-300 l/ha.
Maximálny počet ošetrení za vegetačné obdobie: 1x
Termín aplikácie: Prípravok aplikujte od fázy, keď je 1. kolienko min. 1cm nad odnožovacím uzlom, do začiatku fázy vlajkového listu (BBCH 31-38).

Jačmeň jarný

Dávka vody: 200-300 l/ha.
Maximálny počet ošetrení za vegetačné obdobie: 1x
Termín aplikácie: Prípravok aplikujte od fázy začiatku predlžovania stebla do fázy viditeľného 6. kolienka (BBCH 30-36).

PlodinaÚčel použitiaDávka/haOchranná dobaPoznámka
pšenica ozimnáskrátenie stebla, zvýšenie odolnosti proti poliehaniu0,2 lAT
pšenica ozimnáskrátenie stebla, zvýšenie odolnosti proti poliehaniuT1: 0,15 l, T2: 0,15 lATDA
tritikale skrátenie stebla, zvýšenie odolnosti proti poliehaniu0,3 lAT
raž ozimnáskrátenie stebla, zvýšenie odolnosti proti poliehaniu0,15 lAT
raž ozimnáskrátenie stebla, zvýšenie odolnosti proti poliehaniuT1: 0,15 l, T2: 0,15 lATDA
jačmeň ozimnýskrátenie stebla, zvýšenie odolnosti proti poliehaniu0,3 lAT
jačmeň jarnýskrátenie stebla, zvýšenie odolnosti proti poliehaniu0,2 lAT