Rastové regulátory

RETABELLA 750 SL

Postrekový prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou (SL), určený na reguláciu rastu obilnín, trojštetu žltkastého, kostravy červenej, okrasných rastlín a na zvýšenie zimovzdornosti repky ozimnej.

Účinná látka:
chlormequat 750 g/l

Balenie:
10l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku

RETABELLA 750 SL patrí medzi kvartérne amóniové soli, ktoré pôsobia ako inhibítor biosyntézy gibberellinov. Bráni predlžovaniu buniek a tým skracuje a posilňuje stonku a vytvára odolnejšie rastliny. Taktiež ovplyvňuje vývojový cyklus rastliny a má za následok bohatšie kvetenstvo, ktoré môže viesť k vyšším úrodám aj k vyššej kvalite zŕn. Môže podporovať aj vytváranie chlorofylu a tvorbu koreňov. U obilnín je hlavným efektom zvýšenie odolnosti proti poliehaniu.

Pokyny pre aplikáciu

Dávky vody pre obilniny, repku ozimnú a trávy: 200 – 600  l/ha.
Maximálny počet ošetrení: 2l/ha 1x za vegetáciu.

Pšenica ozimná:

Podpora prezimovania – aplikujte vo fáze 4.-5. listu (BBCH 14-15). Používajte pre skoro siatych rýchle sa vyvíjajúcich porastoch, kde hrozí nebezpečenstvo prerastania. Zásadne nepoužívajte na pozemkoch zaburinených pýrom plazivým a lipkavcom. Zahustenie porastu – aplikujte na začiatku odnožovania (objavenie sa 1. až 5. odnože BBCH 21-25). Skoro jarná aplikácia na podporu odnožovania riedkych, zle prezimovaných porastov. Ošetrujte porasty pri počte rastlín pod 300 na m2 vo všetkých výrobných oblastiach;Proti  poliehaniu – aplikujte v rastovej fáze od 5. odnože až do začiatku predlžovania stebla (BBCH 25-30).

Jačmeň ozimný:

Podpora prezimovania – aplikujte vo fáze 3.-4. listu (BBCH 13-14) na skoro siate, rýchlo sa rozvíjajúce porasty, kde hrozí nebezpečenstvo prerastania. Vyrovnanie odnoží – skorá jarná aplikácia po obnovení rastu na začiatku odnožovania (objavenie sa 1. Až 5. Odnože BBCH 21 – 25), pre podporenie riedkych, zle prezimovaných porastov.  Ošetrujte lepšie odnožujúce porasty s počtom pod 200 rastlín na m2 a menej odnožujúce porasty s počtom rastlín pod 250 rastlín na m2.

Pšenica jarná:

Proti poliehaniu – aplikujte v rastovej fáze objavenie sa 3 odnože až do konca odnožovania (BBCH 23-29). Ošetrujte len husté porasty.

Raž:

Zahustenie porastu – aplikujte na začiatku odnožovania (objavenie sa 1. až 5. odnože BBCH 21-25). Ošetrujte zle prezimované porasty (pod 200 rastlín na m2). Proti poliehaniu – aplikujte v rastovej fáze, keď 1. kolienko je minimálne 2 cm nad odnožovacím uzlom (BBCH 31).

Ovos:

Proti poliehaniu – aplikujte v rastovej fáze, keď 1. kolienko je  minimálne 2 cm nad odnožovacím uzlom (BBC H 31) – ošetrujte porasty pri ktorých hrozí nebezpečenstvo poliehania.
Repka:

Zvýšenie zimuvzdornosti – aplikujte keď rastliny majú 5-6 pravých listov (BBCH 15-16), počet rastlín sa blíži k počtu 80-100 na m2 a výška rastlín (vzpriamené listy) je 15-20 cm, ale ešte vždy pred  začiatkom predlžovania stonky. Na zvýšenie účinnosti sa odporúča pridať do postrekovej kvapaliny zmáčadlo.

PlodinaÚčel použitaDávka/haOchranná dobaPoznámka
jačmeň ozimnývyrovnanie odnoží retardácia rastu/podpora prezimovania1,5 lATzákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania
ovos (len nepotravinársky)proti poliehaniu2 lATzákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania
pšenica jarnáproti poliehaniu0,8 – 1,5 lATzákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania
pšenice ozimnápodpora prezimovania/proti poliehaniu1,5 lATzákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania
pšenice ozimnázahustenie porastu1,5 lATzákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania
ražproti poliehaniu, zahustenie porastu1,25 – 1,92 lATzákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania
repkazvýšenie zimovzdornosti2 lATzákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania
lipnica lúčnaproti poliehaniu1-1,5 lATsemenné porasty zákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania
okrasné rastlinyregulácia rastu0,2-0,5 %AT

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.