Rastové regulátory

FLORONE

Produkt získaný z hydrolyzovaných bielkovín rastlinného pôvodu v spoločnej formulácií so základnými NPK živinami a mikroelementami. Zaradené do zoznamu vzájomne uznaných výrobkov pod číslom 970.

Zloženie:
Zloženie voľné aminokyseliny – 4%, cytokiníny – 0,03%, organický materiál – 8%, celkový dusík (N) – 1%, fosfor vo forme oxidu (P2O5) – 10%, draslík vo forme oxidu (K2O) – 10%, bór (B) – 0,25%, molybdén (Mo) – 0,20%

Balenie:
5 l kanister

Pôsobenie prípravku

FLORONE je tekutý prípravok hnedej farby obsahujúci aminokyseliny rastlinného pôvodu, obohatený o základné NPK živiny a stopové prvky B a Mo. Prípravok pôsobí ako inhibítor vegetatívneho rastu. Aplikáciou na rastliny vytvára lepšie podmienky pre kvitnutie a nasadenie plodov vedúce k zvýšeniu úrody.

Pokyny pre aplikáciu

Obilniny

Florone spevňuje a zosilňuje bunkové steny, bráni poliehaniu obilnín. Veľkou prednosťou je možná aplikácia v neskorých fázach rastu bez negatívneho vplyvu na výnos a kvalitu zrna. Odporúčané dávky u obilnín sú 0,2 – 0,4 l/ha s ohľadom na stav porastu a s prihliadnutím k aktuálnemu počasiu. V intenzívne sa vyvíjajúcich porastoch potrebuje partnera.

Ozimné obilniny

Aplikácia v rastovej fáze BBC H 31-32 Florone 0,4 l/ha
+ RE TABE LLA 750 SL 0,7 – 1,0 l/ha

Hrach, sója

Aplikácia od výšky porastu 15-20 cm do začiatku kvitnutia v dávke  0,2 l/ha.

Repka ozimná

Prípravok je vhodný pre jesennú morforeguláciu repky s výraznou podporou koreňa. Pri intenzívnych podmienkach pestovania a  dobrých vlahových podmienkach je vhodné prípravok doplniť s
prípravkom RE TABE LLA 750 SL v dávke 1,5 l. Dávka prípravku FLORONE je 0,4 l/ha.

Jarné obilniny

Aplikácia v BBCH 37-39 FLORONE 0,4 l/ha + KOREKT 510 Sl 0,4 l/ha.

Strukoviny

Florone zvyšuje nasadenie kvetných pukov a následne strukov  plodiny. Aplikácia sa vykonáva od výšky porastu 15-20 cm. Po  aplikácií prípravok inhibuje vegetatívny rast, skracuje vzdialenosti jednotlivých internódií a spevňuje porast ako celok. Výsledkom je kompaktný porast s vyšším počtom nasadených strukov.

Cukrová repa

Aplikácia prípravku pred zberom cukrovej repy pre zvýšenie cukornatosti. Minimálny časový odstup od aplikácie do zberu by mal byť aspoň 30 dní. Dávka prípravku FLORONE 0,4 l/ha.

Ovocné stromy

Skrátenie letorastov, vyrovnanosť kvetenstiev a následné rovnomernejšie dozrievanie plodov

Výsledky pokusov

Ozimnej pšenici, Ditana 2016/2017

ODRODA ETANA Variant ošetreniaVýnos t/haVýnos %
BBCH31 Florone 0,311,10114
KONTROLA9,72100

Jarný jačmeň, Ditana 2016/2017

ODRODA ETANA Variant ošetreniaVýnos t/haVýnos %
KONTROLA7,74100
BBCH 39 Florone 0,4 + Cerone 0,48,93115
BBCH 39 Florone 0,48,36108