Rastové regulátory

REGULATO 300 SL

REGULATO 300 SL je regulátor rastu rastlín vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou (SL). Prípravok sa používa na reguláciu rastu a zvýšenie odolnosti proti poliehaniu pšenice ozimnej, tritikale a repky ozimnej pestovaných v intenzívnych technológiách s vysokou úrovňou dusíkatého hnojenia.

Účinná látka: Mepiquat 228,94 g/l

Balenie: 5l

Pôsobenie prípravku

Regulátor rastu rastlín so systémovým účinkom na zabránenie nadmerného rastu a zvýšenie odolnosti proti poliehaniu ozimných druhov pšenice, tritikale a repky.

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 200-300 L

Maximálny počet aplikácií: 1x

1. Pšenica ozimná, tritikale ozimné

Za účelom redukcie výšky plodín a zníženie rizika poliehania aplikujte prípravok od začiatku fázy predĺžovania stebla (BBCH 30) do záverečnej fázy metania, kedy sú viditeľné prvé oste (len pri ostinatých odrodách) (BBCH 49).
Pre dosiahnutie maximálneho efektu sa odporúča aplikovať prípravok v nižšej z uvedených fáz, max. do fázy vlajkového listu (BBCH 39).

2. Repka ozimná

Za účelom redukcie rastu rastlín a zníženia rizika poliehania aplikujte prípravok vo fáze začiatku predlžovania stonky (BBCH 30) do fázy predlženia 5. internódia (BBCH 35).

PlodinaÚčel použitiaDávka/haOchranná dobaPoznámka
pšenica ozimnáregulácia rastu, zvýšenie odolnosti proti poliehaniu0,8 – 1,3 lAT-
tritikale ozimnéregulácia rastu, zvýšenie odolnosti proti poliehaniu0,8 – 1,0 lAT-
repka ozimnáregulácia rastu, zvýšenie odolnosti proti poliehaniu0,6 – 0,7 lAT-