Hnojivá a stimulátory

LIQHUMUS 18

LiQHUmUS 18 je tekutý organický rastový stimulátor a pôdny kondicionér na báze aktívnej humínovej kyseliny (humát draselný). má stimulačný účinok na rast rastlín v pôde a najmä na silnejší vývoj koreňov, čím sa zlepšuje vstrebávanie živín.

Zloženie:
humát draselný 18%, draslík (K) ako K2O 2,5%, železo (Fe) 0,2%

Balenie:
10 l, 20 l kanister

Rozsah a spôsob použitia

LIQHUMUS 18 je tekutý organický stimulátor rastu rastlín a pôdny kondicionér na báze aktívnej humínovej kyseliny (humát draselný). LIQHUMUS 18 je bioaktívny rastový stimulátor určený pre aplikáciepre piesčité a ťažké ílovité pôdy. LIQHUMUS 18 je trvalá humínová látka, ktorú pôdne mikroorganizmy nerozkladajú. LIQHUMUS 18 je miešateľný s inými prípravkami, pred použitím pripravte testovaciu zmes.

LIQHUMUS 18 okamžite zlepšuje vstrebávanie živín rastlinami a zvyšuje účinnosť hnojenia do pôdy. Zvyšuje stresovú toleranciu rastlín voči suchu, chladu a vysokým teplotám. Stimuluje silný rast koreňov a zvyšuje výnos. Zvyšuje pufrovaciu a katexovú kapacitu pôd, pôsobí ako prirodzený chelátor pre mikroživiny v pôde a zvyšuje ich dostupnosť pre rastliny. Stimuluje tvorbu úrodných, mikrobiálne aktívnych pôd, zlepšuje štruktúru pôdy a zvyšuje jej schopnosť zadržiavať vodu. Zvyšuje prirodzenú klíčivosť semien a podporuje rozvoj rastlín v počiatočných rastových štádiách.

Dávkovanie a termín aplikácie

Spôsob aplikácieTermín ošetrenia a dávka
Aplikácia do pôdy25-45 l/ha rozdelených do niekoľkých aplikácií
Foliárna aplikácia na list0,075 – 0,15 l/100 l vody každých 14 dní počas vegetačnej doby
Substráty0,5-2,5 l/m3
Osivá0,5% alebo 0,5 l/100 kg osiva
Hydropónia0,05-0,15 l/1000 l počas kultivačného cyklu
Ďalšie produkty