Hnojivá a stimulátory

FERTISILINN

Fertisilinn je unikátne spojenie listového hnojiva s obsahom kremíka (2,5%) vo forme prijateľnej pre rastliny – kyselina kremičitá Si(OH)4 doplneného o mikroživiny.

Typ hnojiva: E.2.4 – zmes mikroživín

Balenie: 1 l HDPE fľaša

Zloženie

Si 2,5%, B 0,3%, Mo 0,2%, Zn 0,6%

Rozsah a spôsob použitia

Aplikáciou špeciálneho hnojiva Fertisilinn sa zlepšuje celkový habitus rastlín. Hnojivo spevňuje listy a výhonky čím sa znižuje náchylnosť k mechanickému alebo inému poškodeniu. Výrazne posilňuje štruktúru buniek a zlepšuje interakciu medzi bunkovými stenami a vodou. Rastliny ľahšie prekonávajú suchú periódu počas ich vegetácie. Zvyšuje kvalitatívne parametre výnosu tým, že zvyšuje produkciu cukrových asimilátov a urýchľuje ich pohyb v plodoch a zároveň ich ukladá do koreňov a iných rezervných orgánov. Znižuje nepriaznivý efekt sucha a mrazu znížením transpirácie z nadzemných častí rastlín. Fertisilinn sa aplikuje v jesennom i jarnom období na dostatočne vyvinutú listovú plochu kultúrnej rastliny.

Ďalšie produkty