Hnojivá a stimulátory

HS- 300 BIO

HS-300 biO je tekutý pôdny kondicionér na báze vysokokvalitného mikronizovaného nemeckého leonarditu, ktorý obsahuje vysoký podiel humínových látok. Zlepšuje štruktúru, vyrovnávaciu kapacitu a schopnosť výmeny živín v pôde.

Zloženie:
humínové kyseliny 18-19%, fulvo kyseliny 4-5%, sušina 27-30%, organická zložka 25-26%

Balenie:
10 l kanister

Rozsah a spôsob použitia

HS-300 BIO je tekutý pôdny kondicionér na báze vysokokvalitného mikronizovaného Leonarditu, ktorý obsahuje vysoký podiel humínových látok. Humínové častice (< 5 μm) sa vyrábajú pomocou mechanického mikronizačného procesu a sú udržiavané vo vodnej suspenzii. V dôsledku toho huminové kyseliny zostávajú ako molekuly humínových látok, ktoré pretrvávajú v pôde dlhšie obdobie, čím sa časom zvyšuje hladina organickej
hmoty.

HS-300 BIO zlepšuje štruktúru, vyrovnávaciu kapacitu a schopnosť výmeny živín z pôdy. Prípravok má nízku zrážaciu reaktivitu a nízku hodnota pH 4, čo sa prejavuje dobrou kompatibilitou s väčšinou pesticídov a hnojív. (Odporúča sa test predmiešania).

HS-300 BIO stimuluje rast koreňov v pôde a trvalo zlepšuje štruktúru pôdy. Môže sa aplikovať závlahových systémoch hnojenia, hydroponickými systémami alebo rozprašovaním s použitím konvenčných listových alebo postrekovacích techník.

Dávkovanie a termín aplikácie

Spôsob aplikácieTermín ošetrenia a dávka
Aplikácia do pôdy12-15 l/ha rozdelená do niekoľkých aplikácií v priebehu vegetácie
Foliárna aplikácia na list0,5-0,75 l/100 l vody každých 14 dní počas vegetačnej doby
Substráty2,0-3,0 l/m3
Osivá0,5% alebo 0,5 l/100 kg osiva
Hydropónia30-50 ml/1000 l počas kultivačného cyklu
Ďalšie produkty