Hnojivá a stimulátory

FULVAGRA 25

FULVAGRA 25 je bioaktívny prípravok na báze fulvokyselín podporujúci rast. Fulvokyseliny stimulujú vývoj koreňov a metabolizmus rastlín a zvyšujú odolnosť rastlín voči abiotickému stresu. Pôsobia ako prirodzené chelátory, mobilizujú živiny v pôde, zlepšujú ich dostupnosť a príjem rastlinou.

Zloženie:
fulvokyseliny 17 %, humínové kyseliny 1%, organický materiál 20-21%

Balenie:
20 l kanister

Rozsah a spôsob použitia

FULVAGRA 25 je extrémne bioaktívny prípravok podporujúci rast rastlín a zlepšuje vlastnosti pôdy s vysokou koncentráciou prírodných fulvokyselín. Fulvo kyseliny stimulujú vývoj koreňa a metabolizmus rastlín. Zvyšujú odolnosť rastlín voči abiotickým stresovým faktorom. Fulvo kyseliny pôsobia ako prírodné chelátory, mobilizujúce živiny v pôde, zlepšujú ich dostupnosť a príjem rastlinou. Vďaka malej veľkosti molekuly, fulvo kyseliny môžu byť prijímané rastlinami cez povrch listov alebo cez korene.

FULVAGRA 25 môže byť aplikovaný foliárnymi alebo pôdnymi aplikáciami alebo cez hydropóniu. Môže sa aplikovať v spoločných tmixoch s listovými hnojivami alebo pesticídmi (odporúča sa test kompatibility).

Dávkovanie a termín aplikácie

Spôsob aplikácieTermín ošetrenia a dávka
Aplikácia do pôdy30 - 50 l/ha rozdelená do niekoľkých aplikácií
Foliárna aplikácia na list0,5 l/100 l vody každých 14 dní počas vegetačnej doby
Substráty0,3-0,5 l/m3
Osivá0,5% alebo 0,5 l/100 kg osiva
Hydropónia10 - 20 ml/1000 l počas kultivačného cyklu
Ďalšie produkty