Zmáčadlá a pomocné látky

VIGO

Neionické zmáčadlo určené pre spoločnú aplikáciu s PRE a POST herbicídmi.

Zloženie:
polyether-polydimethylsiloxan-kopolymér 47,5 %

Balenie:
1 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku

VIGO výrazne zlepšuje pokryvnosť aplikačných kvapalín a vďaka zvýšenej priľnavosti zvyšuje aj ich odolnosť voči dažďu. Pri odporúčanom dávkovaní je možné ho využiť pri aplikáciách na list v kombináciách so všetkými typmi prípravkov na ochranu rastlín, osvedčil sa v predovšetkým kombináciách s PRE a ePOST herbicídMI, kedy pri aplikácii na pôdu umožňuje vytvorenie dokonalého postrekového filmu a to aj v takých situáciách, kedypríprava pôdy nebola práve ideálna a pozemok je značne hrudovitý.

Za normálnych podmienok je VIGO selektívny voči všetkým poľnohospodárskym kultúram. V každom prípade je nutné dodržiavať pri aplikácii podmienky dané výrobcom použitých prípravkov, s ktorými je VIGO kombinovaný.

Pokyny pre aplikáciu

VIGO je určený predovšetkým do kombinácií so všetkými typmi autorizovaných PRE a ePOST herbicídov v termínoch od sejby až do obdobia krátko po vzídení (early post). Rovnako tak možno VIGO využiť v situáciách, kedy aplikovaný herbicíd je nutné krátko po aplikácii zapraviť do pôdy. Podmienky použitia a ochranné lehoty sa riadia podľa použitého prípravku s ktorými je VIGO formou tank-mixu kombinovaný. Pri
aplikácii nesmú byť zasiahnuté kultúrne rastliny, ani iné porasty v okolí ošetrovanej plochy.

Hlavné výhody

  • Umožňuje vytvorenie dokonalého postrekového filmu a to aj v takých situáciách, kedy príprava pôdy v dôsledku sucha nebola ideálna a pozemok je značne hrudovitý
  • Zlepšuje pokryvnosť aplikačných kvapalín a umožňuje ich  prenikanie aj do ťažko prístupných miest
  • Zlepšuje účinnosť olejových tak aj vodou rozpustných formulácií (po ich rozpustení)
  • Viaže účinnú látku na pôdne častice
  • Predĺženie účinnosti použitých herbicídov
  • Zníženie kontaminácie podzemných vôd
  • Nie je klasifikovaný ako nebezpečná látka

Návod na použitie

PlodinaÚčel použitiaDávka/haODPoznámka
Všetky plodinyzlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny150 ml TM s PRE herbicídmiATmax. 1x za rok
Všetky plodinyzlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny80-100 ml TM s ePOST herbicídmiATmax. 1x za rok

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.