Zmáčadlá a pomocné látky

ASYSTENT+

Pomocný prípravok vo forme emulzného koncentrátu (EC), určený na kombinované použitie s prípravkami na ochranu rastlín a listovými hnojivami na ochranu oľnohospodárskych plodín a ovocia.

Účinná látka:
Block-copolymer od ethylene oxide and propylene oxide 700 g/l (69,6%)
Heptamethyltrisiloxan 206 g/l (20,5%)
Benzylalkohol 100 g/l (9,94%)

Balenie:
1L HDPE fľaša

Pôsobenie prípravku

Prípravok Asysten +

  • Zvyšuje účinnosť prípravku na ochranu rastlín alebo listového hnojiva
  • Znižuje povrchové napätie a kontaktný uhol postrekovej kvapaliny, čo zaručuje lepšie pokrytie listov a prienik roztoku do rastliny.
  • Poskytuje lepšie zvlhčenie povrchu listu a zvýšenú priľnavosť kvapaliny
  • Umožňuje znížiť množstvo vody použitej na postrek

Pokyny pre aplikáciu

Kombinovaná aplikácia s prípravkami na ochranu rastlín

Dávka vody: 200-300 l/ha, resp. 1000 l/ha pre pestovanie ovocia, alebo také množstvo vody, aké odporúča výrobca prípravku na ochranu rastlín alebo listového hnojiva.

Návod na použitie

PlodinaÚčel použitiaDávka/haODPoznámka
Všetky plodinyZlepšenie účinnosti, zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny50-100 mlATOdporúčaná koncentrácia: 0,025- 0,05%
Ovocné plodinyZlepšenie účinnosti, zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny150 mlATOdporúčaná koncentrácia 0,0015%

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.