Bakteriálne prípravky

KESTOM

KESTOM je pomocný rastlinný prípravok vo forme zmáčavého prášku určeného na podporu úrodnosti pôdy pre všetky plodiny.

Účinná látka: spóry huby Trichoderma atroviride

Balenie: 10l bandaska

Popis prípravku

KESTOM obsahuje spóry huby Trichoderma atroviride, ktorá sa vyskytuje v pôde prirodzene a má schopnosť rozkladať organické zvyšky v pôde a tým zvyšovať rastlinám dostupné živiny. KESTOM zvyšuje počet vzídených rastlín i nárast biomasy pestovaných rastlín. Napomáha proti abiotickým stresovým faktorom.

Odporúčanie na aplikáciu

Prípravok obsahuje životaschopné hubové spóry a je treba, aby sa tieto hubové častice dostali do pôdy. Klíčenie spór je podmienené vlhkom. Ak bude pôda suchá, spóry budú čakať s klíčením na vhodné klimatické pôdne podmienky. Viditeľné zmeny môžete pozorovať na rastlinách o 3-8 týždňov.
Pozor: 2 týždne pred aplikáciou prípravku KESTOM ani 2 týždne po aplikácií nepoužívajte do pôdy dezinfekčné látky proti hubovým chorobám.