Bakteriálne prípravky

FIX-H+ N®

FiX-H + N® je biologický prípravok určený k ošetreniu kukurice zrnovej i silážnej.

Účinná látka: prípravok na báze dvoch druhov baktérií v tekutom médiu

Balenie: 10 l bandaska

Popis prípravku

FiX-H + N® sa skladá z dvoch zložiek: FiX-H a FiX-N. Každá zložka prípravku obsahuje iný druh baktérií, ktoré kolonizujú rhizosféru a vytvárajú s koreňmi kukurice voľnú symbiózu. Baktérie zaisťujú rastlinám lepší príjem živín a zároveň viažu vzdušný dusík do pôdy. Ďalšími prínosmi je ochrana pred hubovými chorobami a produkcia rastlinných hormónov (cytokinínov), ktoré podporujú rast plodiny.

Každá zložka prípravku sa zúčastňuje podpory rastu a ochrany kukurice v rôznych smeroch. V súčinnosti sa obe zložky podieľajú na navýšení výnosu ako u zrnovej, tak silážnej kukurice. Preukázateľné rozdiely medzi ošetrenými a kontrolnými plochami sú merateľné pri porovnaní hmotnosti zrna, rovnako ako čerstvej aj suchej biomasy rastlín. Prínosy prípravku možno zhrnúť do niekoľkých bodov:

  • Tvorba rastlinných hormónov v rizosfére
  • Viazanie vzdušného dusíka
  • Sprístupnenie živín z pôdy
  • Úprava pôdneho pH

Princíp pôsobenia

Zložka FiX-H

  • Chráni koreň proti hubovým chorobám (Fusarium, colletotrichum i.) a vytláča z pôdy ďalšie patogénne huby, ktoré ohrozujú následné plodiny (Sclerotinia, Verticillium a i.).
  • Napomáha balansovať pH v okolí koreňov. Baktérie produkujú enzým 4-hydroxyacetofenon monooxygenázami, ktorý prevádza piceol, NAdPH, H + a O2 na 4-hydroxyfenyl acetát, NAdP + and H2O. Počas tejto reakcie sú spotrebované voľné vodíkové ióny (H +), ktoré ovplyvňujú kyslosť pôd. Všeobecne platí, že čím kyslejšia je pôda, tým výraznejší prírastok pH môžeme očakávať.
  • Vďaka symbióze baktérií a rastliny dochádza k zlepšeniu priameho príjmu živín. Baktérie ďalej rozkladajú organické zlúčeniny aj zložitejšie anorganické molekuly (neprístupné živiny).

Zlozžka FiX-n

  • Baktéria viaže za anaeróbnych podmienok vzdušný dusík. Hoci sa jedná o energeticky náročnú reakciu, sú baktérie schopné za predpokladu anaeróbnych podmienkach a dostatku organickej hmoty v pôde naviazať 15-40 kg N / ha.
  • Baktérie produkujú rastlinné hormóny cytokiníny. Rastlina má vďaka tomu zaistený prísun cytokinínov z pôdy a šetrí energiu potrebnú na ich tvorbu; zároveň sa tým zvyšuje koncentrácia hormónov v rastlinných pletivách.

Podmienky pre aplikáciu

Formulácia prípravku prináša väčšiu odolnosť baktérií na slnku. Napriek tomu sa odporúča aplikovať za oblačného počasia alebo navečer. Aby sa bunky dostali ku koreňom, prípravok by mal byť aplikovaný do vlhkej pôdy. Ideálne podmienky sú pred dažďom, počas neho alebo po daždi.

Baktérie v prípravku pochádzajú z našich klimatických podmienok a dobre znášajú široké rozpätie teplôt.

Dávkovanie
Obe zložky prípravku sa miešajú až v tanku pred vlastnou aplikáciou.

Aplikačná dávka
FiX-H 0,5 + FiX-N 0,5 l / ha

Množstvo vody
200-600 l / ha, podľa vlhkostných podmienok pôdy

Termín aplikácie
Prípravok sa odporúča aplikovať s Pre a ePOST herbicídnymi prípravkami na ochranu kukurice. Nie sú známe žiadne obmedzenia s kombináciami herbicídov určených do kukurice.