03

04

OZIMNÉ OBILNINY
REPKA OZIMNÁ
BUKAT KLAS PRO
TYTAN POWER
Mollis 450 SC
TREGULÁTOR pre pevný a vyrovnaný porast
SUPERSSEL SUPERSSEL GRASS efektívne herbicídne riešenie pre obilniny
Produktový katalóg 2022
PROMETHEUS®CZ Pre zdravé a silné rastliny
Ozimné obilniny systém ošetrenia – jeseň