Novinky

Workshop BELBA PLUS 2023

Zdieľať článok

Minilaboratórium priamo k vám.

Spoločnosť BELBA PLUS, s.r.o. zorganizovala v priebehu novembra druhý ročník série workshopov, ktoré zakončila 9.11. v Nitre. Kongresová sála hotela Mikádo sa tak na jeden deň premenila na minilaboratórium, vďaka ktorému sme sa bližšie pozreli na rôzne patogény prenášané osivom, pôdou a vzduchom. Pestovatelia mali možnosť priniesť vlastné vzorky rastlín, a tak otestovať zdravie aj svojich porastov.

Novinky spoločnosti BELBA PLUS

Farmári majú za sebou, kvôli pádu cien komodít, problémami s vývozom a zvýšeným nákladom, jeden z ekonomicky najťažších rokov. O tom, ako nielen efektívne, ale aj ekonomicky ošetriť porasty, hovorila zástupkyňa spoločnosti Ing. Michaela Baštáková. Tento rok zaregistrovali nový trojzložkový postemergentný herbicíd do kukurice TUDOR 114 OD na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv. Vďaka jeho OD formulácii už nie je potrebné pridávať adjuvant. Najlepší účinok vykazuje pri aplikácii vo fáze 2 – 3 listov kukurice.

Na potreby pestovateľov reagujú zmenou množstva účinných látok na 100 g tebuconazolu a 100 g prothioconazolu v obľúbenom fungicídnom ošetrení obilnín a repky BUKAT KLAS PRO. Novinkou pre budúci rok je aj rozšírenie registrácie fungicídu MOLLIS 450 SC okrem jačmeňa jarného aj do ďalších plodín. Z morforegulátorov spomenula cenovo výhodný TREGUS 500 EC (trinexapac 500 g/l) so širokým aplikačným oknom. Tento rok portfólio rozšírili aj o 3 biostimulanty, HS – 300 BIO, LIQHUMUS 18FULVAGRA 25, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín voči abiotickému stresu a zlepšujú príjem živín.

Pozor na bakteriózy a menej známe huby

Andrzej Brachaczek, R&D Manager  a nezávislý poradca a technický manažér INNVIGO v Poľsku, sa vo svojej prezentácii zameral na termofilné patogény ako častú príčinu úrodových depresií. Upozornil na to, že okrem patogénných húb je potrebné sa zamerať aj na baktérie. Bakteriálne infekcie sú pri ochrane rastlín prehliadaným problémom. Tieto patogény dokážu rásť spolu s rastlinou a v kľúčovom období vegetácie sa prejavy infekcie rastliny veľmi často zamieňajú za sucho. Kontrola bakterióz vyžaduje odlišný prístup, aký je zaužívaný pri používaní fungicídov. Fungicídy riešia iba huby, nie patogénne baktérie, ktorým sa tak otvárajú dvere pre infekciu rastliny.

To dokazujú aj vzorky rastlín odobraté od poľnohospodárov po celom Slovensku, ktoré potvrdzovali infekcie rastlín baktériami.

Ako je možné tieto baktérie kontrolovať? Nie je to jednoduché. Cieľom je dezinfekcia rastliny v prvej polovici vegetácie. Zväčša je tak potrebné pracovať v chladom období roka, kedy je účinok prípravkov nízky. Vhodné je preto použiť oxychlorid medi, ktorý je možné aplikovať aj keď sú v noci mrazy. Je potrebné dávať pozor aj na správny výber prípravku. Najlepšiu účinnosť vykazuje oxychlorid vo formulácii SC, formuláciu WP nie je vhodné používať. Dávka 600 g/ha poskytuje najdlhšiu účinnosť. Aplikáciu je vhodné realizovať v termíne T0 a T1 a nečakať na čas, kedy je možné použiť fungicíd. Najlepšie výsledky dosiahli pri aplikácii oxychloridu medi a následne aplikácii fungicídu. Veľmi dobré výsledky pri repke má pri použitie mepiquatu, ktorý pomáha pri budovaní koreňového systému, najmä tvorby laterálnych koreňov. Ten možno aplikovať aj keď je teplota 5 stupňov na jeseň. Najlepšie pri 2 až 3 listoch v kombinácii s oxychloridom medi spolu s insekticídom. Pán Brachaczek sa vo svoje prednáške ďalej venoval riešeniu verticília, či menej známemu rodu plenodomus biglobosus spôsobujúcemu ochorenia koreňového krčka alebo choroby stebla.   

Na vzorkách z Poľska aj Slovenska pozorovali prítomnosť patogéna už na klíčnych listoch, čo je veľmi zvláštne, znamená to, že sa mu zmenil životný cyklus. Z výsledkov výskumu z ostatných rokov vyplýva, že je prítomný aj na východe Poľska. Dokonca ho pozorovali aj pri odrodách s génom rezistencie Rlm7. Na Slovensku najväčšiu mieru infekcie našli v regióne Košice, Trebišov, Nový Ruskov. Najväčším nebezpečenstvom je prerastanie mycélií cez rastlinné nervy až do koreňového krčku.

Analýza prinesených vzoriek

V rámci workshopu mali pestovatelia možnosť priniesť rastliny zo svojich polí – ozimná repka, pšenica ozimná. Skúmaný bol celkový vzhľad rastlín, ich tvar, počet listov či správny pomer medzi nadzemnou a podzemnou časťou. Následne prebehla analýza jednotlivých častí rastlín pod mikroskopom. Skúmané listy a stonky zdanlivo na pohľad zdravé, vo veľa prípadoch odhalili rozvíjajúce sa choroby či škodcov. Na základe skutočného stavu rastlín po vizuálnej analýze pestovateľ dostal odporúčania pre ďaľšie vstupy do porastov. Nemenej dôležitým prvkom skúmania bola pripravenosť repky na prezimovanie na základe sfarbenia a obsahu vody v meristémoch. Vzhľadom na pretrvávajúce daždivé počasie, porasty vykazovali vysoký obsah vody s vasokým rizikom vyzimovania pri príchode skorých mrazov.