Novinky

Význam herbicídneho ošetrenia repky ozimnej na jeseň

Zdieľať článok

Nová sezóna repky ozimnej je pred dverami a takmer každý pestovateľ pomaly začína premýšľať o technológií pre budúce porasty. Počas pestovateľského roku je potrebné vykonať niekoľko dôležitých mílnikov pre dosiahnutie požadovaného výnosu i kvality. Jedným z prvých míľnikov, s ktorým sa je potrebné vysporiadať je porast bez konkurečných burín tzn. herbicídna ochrana repky na jeseň. V tomto článku by sme Vám chceli zdôrazniť výhody cielených herbicídnych ošetrení z nášho portfólia.

BELBA PLUS, s.r.o., Ing. Sofia Lackovičová, Ing. Peter Belan

Znížením výskytu burín od samotného začiatku minimalizujeme ich konkurenciu  na vzchádzajúcu repku v skorých rastových štádiách. Táto preventívna stratégia kontroly burín dáva vysoký predpoklad pre dobré založenie porastu s vysokým úrodovým potenciálom. Preto pri voľbe typu herbicídnej ochrany sa prikláňame k preemergentným ošetreniam z dôvodov uvedených vyššie. Základným pilierom preemergentného riešenia z nášho portfólia je  METAX ULTRA dosahujúci  v praxi výborné výsledky (obr. 1 a obr.2). METAX ULTRA poskytuje trojitú bariéru ochrany účinnými látkami: metazachlór, clomazone a napropamid. Všetky 3 komponenty účinne eliminujú buriny už v samotnom procese klíčenia  z rôznej hĺbky pôdy. Svojim širokým spektrom účinku proti dvojklíčnolistovým burinám (ako napr. lipkavec, mrlík, hluchavka a ďal.), jednoročným trávam (ježatka a ďalš.) a za vhodných podmienok i s výdrvom obilnín. Obrovskou východou je dlhodobá reziduálna účinnosť prípravkov i za predpokladu, že zrážky prídu neskôr po samotnej aplikácií.

V prípade, že zakladáte repku na parceliach kde nemožno aplikovať účinnú látku metazachlór, ktorý je súčasťou ošetrenia METAX ULTRA, máme pre túto jeseň v ponuke dve preemergentné riešenia: EFECTOR ALTEFECTOR ULTRA, s obsahom účinných látok clomazone a napropamid.

Všetky preemergentné riešenia je potrebné aplikovať do 3 dní po sejbe na dobre pripravenú pôdu s drobnohrudkovitou štruktúrou. Pre zabezpečenie dlhodobého účinku odporúčame použitie herbicídnych prípravkov s pôdnym zmáčadlom VIGO.   

V rámci boja proti výdrvu obilnín a trávam ponúkame nový graminicídny prípravok BILOXA. Obsahuje 2 účinné látky so synergickým efektom, clethodim (140 g/l) a quizalofop-P-ethyl (70 g/l). Obe účinné látky pôsobia systémovo, výhodou je ich rýchla absorpcia a ľahká translokácia z listov do koreňov. Odporúčaná dávka prípravku je 0,5 l/ha.  Optimálny termín pre aplikáciu je od 3 listov do začiatku odnožovania jednoročných trávovitých burín a výmrvu obilnín. K prípravku BILOXA sa dodáva zmáčadlo ASYSTENT +.

Spoločná aplikácia prípravkov znižuje náklad na početnosť prejazdov a preto je našim odporúčaním v čase aplikácie graminicídov aplikovať i bakteriálne prípravky PROMETHEUS CZHIRUNDO. Dôvodom je zabezpečenie aktívnej ochrany koreňa a rastliny pred primárnymi infekciami chorôb. Ďalšou dôležitou úlohou je sprístupňovanie a uvoľňovanie živín, ktoré repka v rannom období nevie načerpať pre nedostatočne rozvinutý koreňový systém.

PROMETHEUS CZ chráni rastlinu voči plesni sivej- Botryonia fuckeliana, fómovej hnilobe – Lepthosphaeria maculans, verticíliovému vädnutiu- Verticilium longisporum a bielej hnilobe – Sclerotinia sclerotiorum. Prípravok je vhodné aplikovať do hnedozeme s nižšou bonitou a pH slabo kyslej až kyslej reakcie.

HIRUNDO podporuje produkciu látok- fytoalexínov, pôsobiacich predovšetkým na ochranu pred napadnutím hubovými chorobami. Prípravok je vhodné aplikovať do bonitných pôd s vyšším obsahom humusu (černozemí s neutrálnou alebo slabo alkalickou pôdnou reakciou) HIRUNDO zvyšuje úrodu vďaka lepšiemu vyživeniu porastu.

Jesenné aplikácie zohrávajú dôležitú úlohu pri príprave porastov pre dosiahnutie požadovanej úrody. Porasty bez burín sú pevným základom budúcej úrody. Veríme, že sme v našom článku poskytli hodnotné informácie, ktoré vám pomôžu pri voľbe herbicídnych ošetrení repky. V prípade záujmu kontaktujte našich obchodných zástupcov. (www.belbaplus.sk)