Novinky

Účinné riešenia v porastoch kukurice

Zdieľať článok

Kukurica siata patrí neoddeliteľne do osevných postupov na našich poliach. Z pohľadu počtu vstupov počas vegetácie by sme ju mohli zaradiť do skupiny menej náročných kultúr.

Herbicídna ochrana

Základným predpokladom pre úspešné pestovanie kukurice je čisté pole bez konkurujúcich burín. V minulosti sa väčšina pestovateľov zameriavala na preemergentné ošetrenie, ktoré so sebou prináša veľkú výhodu eliminácie burín ihneď po sejbe kukurice. Avšak so zmenou klímy a nedostatku zrážok v potrebnom termíne, prinútilo pestovateľov začať viac siahať k postemergentným aplikáciám. Výhodou v týchto ošetreniach majú prípravky s vyššou flexibilitou aplikačného okna a s reziduálnou účinnosťou po aplikácií. Pre túto variantu ponúkame RINCON STAR zložený z 2 účinných látok a to: mesotrione a rimsulfuron. Obe účinné látky vykazujú veľmi dobrú účinnosť na dvojklíčnolistové buriny ako i trávy najmä ježatku. Vo vyšších dávkach dokážeme kontrolovať i pýr plazivý do výšky 10-15 cm. Navyše účinná látka mesotrione vykazuje reziduálny efekt na vzchádzajúce buriny po aplikácií. Široké aplikačné okno (1-7 listov kukurice) umožňuje aplikáciu v najvhodnejšom termíne, ktoré sa riadi rastovou fázou burín a nie kukurice.

Pre podporu reziduálneho efektu ponúkame k základnému ošetreniu pôdne zmáčadlo VIGO a celý balík ponúkame pod názvom RINCON STAR PLUS. Aplikácia prípravkov spoločne s Vigom efektívne predĺži reziduálnu účinnosť a zvýši tak účinnosť prípravkov.

Pre porasty kde sa vyskytujú ťažko ničiteľné buriny ako napr. pichliač, durman a pod., dopĺňame základné ošetrenie o účinnú látku dicamba. Táto kombinácia kontroluje celé spektrum burín, ktoré sa nachádza na vašich poliach. Túto kombináciu prípravkov dostanete kúpiť pod obchodným názvom RINCON TOTAL.

Výživa a stimulácia kukurice

Základom pre listové aplikácie výživy sú v našom ponímaní dva prvky a to fosfor (P) a zinok (Zn). Aplikácia oboch prvkov by mala prísť do porastov čo najskôr, ideálne spoločne s herbicídnou ochranou. Fosfor ponúkame v hnojive FITOBELLA N-P-Mg (4-35-10), ktoré má za úlohu podporu tvorby koreňového vlásnenia a zvýšenie celkovej aktivity koreňa a zinok v hnojive FITOBELLA Zn (100) pozitívne vplýva na tvorbu generatívnych orgánov. Je nutné pripomenúť, že hnojivá obsahujú mikroprvky v sofistikovanej EDDHSA chelátovej väzbe. Pre pestovateľov, ktorý preferujú komplexné hnojivá s obsahom makro i mikroprvkov ponúkame obsahovo bohaté hnojivo OPTI KUKURICA (N,P,K,MgO,S,B,Cu,Fe,Mn,Zn).Z grafu jasne vidieť pozitívny vplyv aplikácie tohto hnojiva v rastovej fáze 4. listu na výšku úrody oproti neošetrenej kontrole.

Z pohľadu stimulácie kukurice sa opierame o dlhoročné skúsenosti s  prípravkom ZEASTIM s obsahom prekurzorov auxínov a zinku. Prípravok svojim zložením podporuje celkový rast a vývoj kukurice.

Insektivídna ochrana

Insekticídna ochrana v porastoch kukurice je už nevyhnutnou súčasťou pestovateľských technológií. V našom portfóliu nájdete prípravok SWEEP, ktorý je registrovaný proti víjačke kukuričnej v dávke 0,05l/ha.

Zníženie strán dusíka

Prvý rok uvádzame na trh inhibítory ureázy a nitrifikácie. Jedná sa o prípravky, ktoré sa spoločne aplikujú s koncentrovanými dusíkatými hnojivami. Pre listové aplikácie je určený prípravok DELTALENT NBPT FORCE 2.5 ako inhibítor ureázy, ktorý zabraňuje rýchlemu rozkladu dusíka. Znížite si straty dusíku a zároveň zvýšite využiteľnosť dodávaného hnojiva. Prípravok funguje v poraste až 14 dní.  Pre pôdne aplikácie napr. DAM spoločne s plečkovaním, je určený prípravok DELTALENT ACTIVE 1.8 ako inhibítor nitrifikácie. Prípravok pôsobí v pôde po dobu až 10 týždňov a tým zabezpečuje prístupný dusík pre rastliny rovnomerne po dlhšiu dobu, čím dosiahneme zníženie strát dusíka vyplavením a zvýšime efektivitu využitia dodaného dusíka do pôdy.

Veríme, že naše prípravky si nájdu miesto vo vašich pestovateľských technológiách a pomôžu Vám pri dosahovaní dobrých výsledkov. Pre viac informácií kontaktujte našu agronomickú službu. Kontakty a ďalšie informácie nájdete na webovej stránke www.belbaplus.sk

Variantúroda t/ha% na kontrolu
Kontrola8,75100
OPTI kukurica 4 kg9,98114,1
OPTI kukurica 4 kg + Aminocat 309,4107,4

Vply aplikácie listového hnojiva OPTI Kukurica na výšku úrody. NPPC, Borovce, 2019