Novinky

Technológia ošetrenia ozimných obilnín 2023

Zdieľať článok

Ozimné obilniny tvoria na našom území značnú časť osevných postupov. V posledných rokoch sa podiel ozimných osevov stále zvyšuje. Dôvodom znižovania pestovania plodín siatych na jar je stále dlhšie pretrvávajúce obdobie bez zrážok, ktoré je spojené s nadpriemerne vysokými teplotami už v jarnom období. Tento rok je výnimkou potvrdzujúcou pravidlo.

Ing. Matúš Fekete, BELBA PLUS s.r.o.

Základom úspechu pre budúcu dobrú úrodu je dobre založený porast, pretože len zdravá a vitálna rastlina má dobrý predpoklad na to, aby sa lepšie vysporiadala s nečakanými výkyvmi počasia a priniesla úrodu v požadovanej kvantite a kvalite.

Kvalitný porast má základ v použití kvalitného osiva. V našom prípade odporúčame  domorenie osiva prípravkom RAYKAT START, ktorý svojím komplexným zložením zvyšuje poľnú vschádzavosť, zabezpečuje rýchle klíčenie a rovnomerné zapojenie porastu. RAYKAT START aplikujeme spolu s moridlom v dávke 1l/t osiva.

Jesenné obdobie sa vyznačuje teplotami, ktoré tvoria ideálne podmienky pre rozvoj vektorov viróz, hlavne v porastoch, ktoré boli vysiate v skoršom termíne (september) je veľká pravdepodobnosť potreby insekticídnej ochrany proti cikádkam. Ošetrenie je zvyčajne vykonávané účinnou látkou zo skupiny pyretroidov. Z portfólia spoločnosti BELBA PLUS je na toto ošetrenie určený prípravok SWEEP, s účinnou látkou cypermethrin. Spolu s aplikáciou insekticídu by som odporúčal ideálneho partnera do tank mixu HS – 300 BIO. Tento prírodný prípravok, vyrábaný technikou mechanického mikronizačného procesu vo vodnej suspenzii z vysokokvalitného nemeckého leonardidu, obsahuje 22% humíniových kyselín a 6% fulvokyselín. Fulvo a humíniové kyseliny napomáhajú lepšiemu zakoreňovaniu, tvorbe koreňových vlásočníc, zlepšujú transport živín, sprístupňujú živiny z pôdy a naväzujú sa na sorpčný komplex, čím predlžujú prístupnosť živín obsiahnutých v základných hnojivách. Nízke pH, na úrovni 4, je veľmi vhodné v kombinácii s pyretroidom, pretože znižuje pH postrekovej kvapaliny, čím zvyšuje účinnosť insekticídu.

V tomto roku som sa stretol s enormným množstvom metličky. Význam jesenného herbicídneho ošetrenia preto bude mať veľké opodstatnenie. Ďalším dôvodom prečo ísť cestou jesennej aplikácie herbicídov v obilninách je stabilnejšia nočná teplota. V posledných rokoch sa oveľa viac stretávame s nočnými jarnými mrazmi, ktoré sa vyskytujú v neskorších termínoch a pre aplikáciu herbicídu bývajú vhodné podmienky často hraničné s možnosťou ich použitia (BBCH). Jednou z nesporných výhod jesenných aplikácii herbicídov je eliminovanie konkurenčného prostredia v jarnom období o pôdnu vlahu a živiny z regeneračných hnojív (hlavne dusík a síru). Z ponuky našej spoločnosti by som odporúčal aplikáciu prípravkov ADIUNKT 500 SC s účinnou látkou diflucenican, ktorá je špecialistom na dvojklíčnolisté buriny, v kombinácií s prípravkom CEVINO 500 SC s účinnou látkou flufenacet, špecialistom na trávovité buriny trávovité buriny, spoločne eliminujú i metličku. Aplikácia tohto tmixu je možná preemergentne, teda do troch dní po sejbe (BBCH 00-09), alebo postemergentne, do začiatku odnožovania (BBCH 11-20).

Doplnková výživa je tiež veľmi podstatná pre zdravý a životaschopný porast. V období vzchádzania a odnožovania je podstatné dostatočne dostupné množstvo fosforu a vápnika. Tieto dva prvky významne ovplyvňujú tvorbu koreňa a vytváranie odnoží. Kvalitná koreňová sústava poskytuje rastline komfortný príjem vody a živín, ktoré sme do pôdy dodali základným hnojením a tých, ktoré pôda obsahovala.

Spoločnosť BELBA PLUS má vo svojej ponuke prípravky, ktoré dokážu tieto potreby rastlín splniť. V pôdach s dobrou zásobou fosforu by som odporúčal produkt OPTI OBILNINY, ktorý je svojím vyváženým zložením predurčený na komplexné doplnenie živín, pred zimou. Obsahuje všetky mikro a makro prvky, ktoré sú potrebné na bezproblémové prezimovanie ozimných obilnín. Odporúčal by som aplikáciu s prípravkom AMINOCAT 3O, ktorý zvyšuje efektivitu zapracovania a využitia živín, zlepšuje obranyschopnosť voči stresovým podmienkam a citeľne zvyšuje mrazuvzdornosť. V pôdach s nižšou zásobou fosforu, resp. v prípadoch kde nebolo možné fosfor dodať formou základného hnojenia by som odporučil tekuté hnojivo FITOBELLA N-P-Mg. Táto listová výživa dokáže vo veľkej miere pokryť potrebu porastu na fosfor v jesennom období. Kombinácia s prípravkom AMINOCAT 30 tento efekt ešte zvyšuje.